Kiruna i världen

Två internationella tidningar har artiklar om Kiruna

Washington Times skriver Sweden to relocate entire city to meet China’s energy needs och The Atlantic The Plan to Move an Entire Swedish Town.

Ett citat:

officials in Kiruna aim to create one of the most environmentally friendly cities in Europe

Man kan fråga sig vem som ska betala det.  GP2-avtalet har gett kommunen en påse pengar för existerande fastigheter och infrastruktur.  Bygger man nytt med oprövad teknik tar man en risk att pengarna inte räcker till att ersätta allt som förloras.

Kommunstyrelsemöte

Några punkter från dagens Kommunstyrelsemöte.

 • Kommunens ekonomi ligger -3 Mkr hittills iår.  Förra året togs 60 Mkr från stadsomvandlingspengarna man fått från LKAB, trots att man lovat att inte använda pengarna till annat än just stadsomvandling.  Dessa ska betalas tillbaka med 20 Mkr per år under tre år.  Det ser inte så lovande ut hittills.
 • En motion från Kiruna-Centern om att Kiruna bildar ett eget Landsting och själv tar hand om sjukvården röstades ner av majoriteten, som dock inte har några egna alternativ till hur nedmonteringen av sjukvården i Kiruna ska stoppas.
 • Att Kiruna är med i Lapplands Kommunförbund (LKF) har gjort att vi förlorat politisk kontroll över gymnasieutbildningarna.  LKF har beslutat att lägga ner Dator- och kommunikationsteknikutbildningen på Hjampis.  Kiruna kommuns politiker kan inte göra någonting åt det.
 • Kiruna-Centern röstade i LKF för att en gemensam flygplats för Malmfälten i Kiruna utreds.  Förslaget röstades ner.  Ingen från politiska majoriteten i Kiruna deltog på mötet.
 • Majoriteten vill avskaffa Medborgarförslag.  Kiruna-Centern vill ha kvar denna demokratiska möjlighet för medborgarna att påverka i kommunen.
 • Planprogrammet för Gruvstadspark 2 ska skickas ut för samråd.  Fortfarande finns massor av oklarheter vad gäller stadsomvandlingen.
 • Kiruna-Centern väckte en Övrig fråga med ämnet Skolstruktur 2.0 och yrkade att Fullmäktige ska rekommenderas ta beslutet.  Som det är nu ska Kultur och utbildningsnämnden besluta.  Vi tycker det är självklart att en så stor fråga ska avgöras i Kommunens högsta valda församling.  I Kommunallagen står att ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller
  annars av större vikt för kommunen… ”
  Kiruna-Centern tycker att nedläggningen av ett antal skolor är av ”större vikt för kommunen”.  Tyvärr tycker inte majoriteten det och avslog vårt yrkande.

Staden och kapitalet sitter i samma gruva

Staden och kapitalet sitter i samma gruva.  En artikel som publicerades i DN 2014-09-03 men fortfarande är lika aktuell.

DNsep14Citat från artikelns avslutning:

På ett sätt är den politiska situationen i Kiruna helt unik. Flytten av staden, beroendet av LKAB, nybyggarandan, den starka lokalpatriotismen. Det finns inget jämförbart i Sverige.

På ett annat sätt förkroppsligar Kiruna en konflikt som inte bara präglar Sverige utan också många andra samhällen som är utsatta för globaliseringen: Vem och vad ska vi lita på?

När jag besöker LKAB:s kontor där en stab av tjänstemän arbetar med flytten – flera av dem från Kiruna – imponeras jag av deras engagemang och sociala ansvarstagande. Som Kristina Zakrisson säger: LKAB och Kiruna hör ihop. Men när jag hör oroliga småföretagares och fastighetsägares invändningar ser jag också faran med att lägga ett helt samhälles öde i ett storföretags händer.

Kiruna är kanske en unik kvarleva från det korporativa samarbete mellan stat och näringsliv som byggde folkhemmet. Fördelarna med den ömsesidiga tilliten var stora: kapitalet tog sociala hänsyn och politikerna respekterade lönsamheten.

Men kan den uppgörelsen hålla i Sverige 2014?