Staden och kapitalet sitter i samma gruva

Staden och kapitalet sitter i samma gruva.  En artikel som publicerades i DN 2014-09-03 men fortfarande är lika aktuell.

DNsep14Citat från artikelns avslutning:

På ett sätt är den politiska situationen i Kiruna helt unik. Flytten av staden, beroendet av LKAB, nybyggarandan, den starka lokalpatriotismen. Det finns inget jämförbart i Sverige.

På ett annat sätt förkroppsligar Kiruna en konflikt som inte bara präglar Sverige utan också många andra samhällen som är utsatta för globaliseringen: Vem och vad ska vi lita på?

När jag besöker LKAB:s kontor där en stab av tjänstemän arbetar med flytten – flera av dem från Kiruna – imponeras jag av deras engagemang och sociala ansvarstagande. Som Kristina Zakrisson säger: LKAB och Kiruna hör ihop. Men när jag hör oroliga småföretagares och fastighetsägares invändningar ser jag också faran med att lägga ett helt samhälles öde i ett storföretags händer.

Kiruna är kanske en unik kvarleva från det korporativa samarbete mellan stat och näringsliv som byggde folkhemmet. Fördelarna med den ömsesidiga tilliten var stora: kapitalet tog sociala hänsyn och politikerna respekterade lönsamheten.

Men kan den uppgörelsen hålla i Sverige 2014?