Kommunen erkänner misstag

I måndags informerade Trafikverket kommunstyrelsens arbetsutskott om de olika infrastrukturprojekt som pågår i Kiruna. Kommunchefen medgav att den tillfälliga järnvägsstationen var en ”katastrof”, inte minst pga det långa avståndet till centrum med vinglade turister med stora resväskor längs E-10’an och tung trafik som dundrar förbi.

När beslutet om  tillfälliga järnvägsstatinen togs yrkade Kiruna-Centern på att järnvägsstationen skulle byggas vid fiskoldingen istället (som var ett av alternativen). Det hade varit mycket bättre för Kirunaborna och för våra gäster, men majoriteten bestämde istället det alternativ man nu kallar katastrof. Anledningen var att katastrofalternativet var billigare för LKAB, vilket medförde att staten kunde plocka ytterligare några miljoner ur LKAB. Varför offrar man Kirunaborna för att staten ska kunna plocka ut maximalt här ifrån.

Kommunledningens plan är att en ny permanent station ska stå klar 2017 🙂 Det är nästan lika orimligt som när de säger att hela stade ska vara flyttad 2017, som sedan blev 2018 och nu 2019 …eller kanske 2021. Jag tror att i princip hela centrum kommer att vara kvar där det är om 10 år,alltså 2025. Då det saknas en plan och idé om hur detta ska gå till så kanske det aldrig blir någon flytt.

[Publicerat på Gunnar Selbergs blogg på Norrbottens-Kuriren]