Sprängsten

rps20151023_193505

På Konstakademin i Stockholm visas en intressant utställning fram till 29 oktober.  Sprängsten.  Jenny Nordmark från Kalix ställer ut fem kubikmeter gråberg bland de klassiska antika skulpturerna.  Fem kubikmeter gråberg är vad gruvorna i Sverige producerar varje år, per invånare i Sverige.  Så varje Stockholmare kan nu se mängden av industriavfall de producerar varje år.  År efter år.  Fem kubikmeter.  Utan att behöva ta problemen med gruvbrytning.  Som att tvingas flytta från sitt hem.

rps20151023_193321_906

Man kan bara hoppas att grannarna på Helgelandsholmen besöker utställningen och betraktar sina fem kubikmeter gråberg per år.

rps20151023_193352

Varför ska Malmfälten offra sig för resten av Sverige utan att få någonting tillbaks?

Förutom Sprängsten.

sprste

Sossarna och Moderaterna hindrar utveckling och tillväxt

På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende där ett stort antal fastighetsägare i Pojkijärvi ville få detaljplanen ändrad så att de skulle kunna bygga och investera på sina tomter. De flesta var redan permanentboende och många barnfamiljer.

Fördelarna med att ändra detaljplanen skulle vara:
– Kiruna kommun skulle tillmötesgå ett önskemål från sina medborgare.
– Det skulle ge tillväxt och arbeten för hantverkare och byggföretag.
– Även barnfamiljer skulle kunna bo på rimliga villkor, idag är detta bara förunnat ett fåtal.
– Företagare i området skulle få bättre förutsättningar för sin verksamhet.
– Värdena på fastigheterna skulle öka om byggrätten blev större.
– Kiruna kommun har redan för tio år sedan bifallit en motion från Centerpartiet om utökade detaljplaner
– Kiruna kommun har även (för tio år sedan) bifallet en motion från Centerpartiet om att ta fram områden för permanentboende i natursköna lägen och strandnära där detta hade kunnat vara ett bra exempel.
– Det skulle förändra företagarnas syn på Kiruna kommun och därmed förbättra företagsklimatet som Kiruna kommun säger sig vilja åstadkomma.

Vad tror ni Kommunledningens beslut blev? …precis; AVSLAG!

Argumenten emot var bland annat att om man godkänner sånt här så kan det komma krav på kommunal service!!!

VA?! Hur kan man resonera så? Är det inte precis det vi vill? -Medborgare som investerar och satsar för att bygga sin framtid i vår kommun, det är klart att de kanske vill ha någon kommunal service också, det betalar ju skatt i kommunen. HUR TÄNKER DE?

Ett annat argument emot detta var att det kanske finns sommarstugeägare som inte vill detta. –Ja, kanske men det visste de inget om. Enligt de jag har pratat med så känner de inte till att någon skulle vara emot. Värdet på ALLA fastigheter skulle öka med ökade byggrätter, därav är det svårt att tro att någon skulle vara emot.
Vilka sitter då i kommunledningen?
-Socialdemokraterna
-Moderaterna
-Samelistan
-Vänsterpartiet
-Feministiskt initiativ

Kiruna-Centern röstade givetvis för att detaljplanen skulle ändras men vi förlorade omröstningen då vi (än så länge) är färre än vad de är. Snart är det val igen…

[Även publicerat av Kuriren]