Kommunfullmäktige

IMG_20151123_085537723bMåndag och tisdag hölls Kommunfullmäktige.  Två dagar eftersom kommunens budget för 2016 skulle beslutas.  Nedan några punkter av de som avhandlades.

  • Arvoden för politikerna för 2016-18 beslutades. Kiruna-Centern yrkade på att Kommunalrådsarvodet ska begränsas till motsvarande en heltidstjänst för att spara pengar.  I nuläget finansieras 2.25 Kommunalråd.  Vi yrkade även att Moderaterna och Vänsterpartiet ej ska få insynsarvoden, eftersom de redan får insyn och ersättning som Vice kommunalråd.  Dessa två partier, M och V, får alltså dubbla arvoden.  Majoriteten röstade dock igenom oförändrade arvoden.
  • Förra året gick Kommunen back med 60 miljoner.  Pengarna togs från Stadsomvandlingspengarna.  Dessa pengar från LKABs köp av kommunal egendom ska ju användas för att bygga upp nya hus och infrastruktur.  Enligt beslut ska de 60 miljonerna återställas under 2015-17.  Det ser inte ut att bli något överskott i år.  Alltså måste de 60 miljonerna återställas under nästa två år.
  • Majoriteten drog tillbaks förslaget om P-avgifter efter de negativa reaktioner det väckte.  Något Kiruna-Centern sa från början.
  • I budgetdebatten diskuterades att Kiruna har dyraste kärnverksamheterna i Sverige enligt en undersökning av tidningen Dagens Samhälle.  Kiruna-Centern har krävt en utredning av orsakerna och gjädjande nog verkar majoriteten hålla med om att det bör göras.

Men mötets huvudpunkt var Kommunens budget.  Nedan kan ni lyssna till Gunnar Selbergs presentation av Kiruna-Centerns alternativa budget (som röstades ner).

DSCN6397

Kommunchefens utbrott

Inlägg på den här sidan publiceras automatiskt även på Kiruna-Centerns Facebook och Twitter.  Förra helgens inlägg om Kiruna information satte igång kommentarer på Facebook  på lördagen.  En kommentar var från Kommunchefen.  Se bilden nedan.

Kommunchef-FB-2015-11-08

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en kommunal tjänsteman offentligt kritiserar folkvalda politiker.  Det är dessutom den högst uppsatte kommunala tjänstemannen.  Visserligen omfattas alla svenskar av yttrandefriheten, men man kan starkt ifrågasätta att en tjänsteman gör uttalanden av detta slag som direkt berör hans arbetsuppgifter och maktposition.

Saklighet och opartiskhet är två grundläggande principer för svensk stadsförvaltning.  I Regeringsformen (1 kap., 9 §) står det att
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 
Även om uttalandet ovan ej skett i Kommunens verksamhet kan man starkt ifrågasätta att Kommunchefen kan förhålla sig saklig och opartisk i sitt arbete om han uttrycker sådana åsikter på fritiden.

Propaganda

Kommunen skickar ut tidningen Kiruna information till alla hushåll i Kommunen.  Att Kirunaborna informeras om vad som händer i Kommunen är bra, men eftersom tidningen finansieras med våra skattepengar borde den vara neutral och saklig.   Tyvärr är mycket i tidningen sköDSCN6373nmålning och propaganda.  Efter att ha läst senast nummret kan man tro att Kiruna är landets bäst skötta kommun, helt utan några som helst problem, små eller stora.  Verkligheten är att Kiruna har stora ekonomiska problem, en nedmonterad sjukvård, bostadsbrist, m.m.

Ett exempel är en helsida om Kommunkontakten.  Ett system som ska ersätta Medborgarförslag, en möjlighet för Kirunaborna att lämna förslag till politikerna.  Oppositionen har varit starkt kritisk till denna förändring.   Det fanns praktiska brister med Medborgarförslag, men alternativa lösningar presenterades av oppositionen som skulle behålla den politiska granskningen.

Inget av detta nämns dock i artikeln.  Kommunalrådet interjuvas och man får intrycket av att Kommunkontakten är en fantastisk uppfinning.  Att nästan hälften av de valda politikerna var starkt emot förslaget framgår ej.

Att på detta sätt bedriva politisk propaganda med skattemedel är ohederligt och odemokratiskt.