Kommunstyrelsemöte

Lite information från dagens Kommunstyrelsemöte.

  • Arvoden för politikerna togs upp. Kiruna-Centern yrkade på att Kommunalrådsarvodet ska begränsas till motsvarande en heltidstjänst för att spara pengar i Kommunen.  I nuläget finansieras 2.25 Kommunalråd.  Vi yrkade även att Moderaterna och Vänsterpartiet ej ska få insynsarvoden, eftersom de redan får insyn och ersättning som Vice kommunalråd.  Dessa två partier, M och V, får alltså dubbla arvoden.  Majoriteten röstade dock igenom oförändrade arvoden.
  • Majoriteten röstade även igenom att Kommunalrådet ska resa till New York för att delta på en konferens, Green Summit, till en kostnad av 50000 kr.  Kiruna-Centern yrkade på avslag eftersom vi ej ser hur detta är till nytta för Kirunaborna.
  • Kiruna-Centern yrkade även avslag på ett förslag att avsätta 70 Mkr per år till förstudier för stadsomvandlingen.   Vi vill ha en mer detaljerad beskrivning av vad pengarna ska användas till när det rör sig om så stora summor.  Vi anser överhuvudtaget att informationen om hur stadsomvandlingspengarna används är bristfällig.