Propaganda

Kommunen skickar ut tidningen Kiruna information till alla hushåll i Kommunen.  Att Kirunaborna informeras om vad som händer i Kommunen är bra, men eftersom tidningen finansieras med våra skattepengar borde den vara neutral och saklig.   Tyvärr är mycket i tidningen sköDSCN6373nmålning och propaganda.  Efter att ha läst senast nummret kan man tro att Kiruna är landets bäst skötta kommun, helt utan några som helst problem, små eller stora.  Verkligheten är att Kiruna har stora ekonomiska problem, en nedmonterad sjukvård, bostadsbrist, m.m.

Ett exempel är en helsida om Kommunkontakten.  Ett system som ska ersätta Medborgarförslag, en möjlighet för Kirunaborna att lämna förslag till politikerna.  Oppositionen har varit starkt kritisk till denna förändring.   Det fanns praktiska brister med Medborgarförslag, men alternativa lösningar presenterades av oppositionen som skulle behålla den politiska granskningen.

Inget av detta nämns dock i artikeln.  Kommunalrådet interjuvas och man får intrycket av att Kommunkontakten är en fantastisk uppfinning.  Att nästan hälften av de valda politikerna var starkt emot förslaget framgår ej.

Att på detta sätt bedriva politisk propaganda med skattemedel är ohederligt och odemokratiskt.