Kommunchefens utbrott

Inlägg på den här sidan publiceras automatiskt även på Kiruna-Centerns Facebook och Twitter.  Förra helgens inlägg om Kiruna information satte igång kommentarer på Facebook  på lördagen.  En kommentar var från Kommunchefen.  Se bilden nedan.

Kommunchef-FB-2015-11-08

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en kommunal tjänsteman offentligt kritiserar folkvalda politiker.  Det är dessutom den högst uppsatte kommunala tjänstemannen.  Visserligen omfattas alla svenskar av yttrandefriheten, men man kan starkt ifrågasätta att en tjänsteman gör uttalanden av detta slag som direkt berör hans arbetsuppgifter och maktposition.

Saklighet och opartiskhet är två grundläggande principer för svensk stadsförvaltning.  I Regeringsformen (1 kap., 9 §) står det att
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 
Även om uttalandet ovan ej skett i Kommunens verksamhet kan man starkt ifrågasätta att Kommunchefen kan förhålla sig saklig och opartisk i sitt arbete om han uttrycker sådana åsikter på fritiden.