Kirunaborna får betala flytten av avfallsanläggningen

tippVid senaste Kommunfullmäktige fick jag svar på en Interpellation jag ställt om Kiruna avfallsanläggning (soptippen efter Kurravägen).  Av svaret från kommunledningen framgick att avfallsanläggningen ska flyttas och att flytten ska bekostas av avgifter och taxor.  Kirunaborna ska alltså betala flytten via höjda taxor.  Vi har redan taxor som är 50% högre än genomsnittskommunen (enligt Avfall Sverige).

Jag anser att LKAB eller staten självklart skulle betala denna flytt eftersom det är en direkt konsekvens av stadsomvandlingen.  Kommunen borde haft med denna kostnad i avtalen med LKAB, men det missade man och nu får Kirunaborna betala.

Kommunledningen vidhåller dock att flytten inte har något att göra med stadsomvandlingen (Stefan Sydberg, 2:a vice kommunalråd under debatten i Kommunfullmäktige).  Han kunde dock ej säga varför flytten skulle ske om det inte var p.g.a. stadsomvandlingen.  Därför har jag till nästa fullmäktige ställt frågan: Varför behöver Kiruna avfallsanläggning flyttas?

Idag sändes ett inslag i P4 Norrbotten om flytten.  Kommunalrådet Kristina Zakrisson säger att
Det är inte roligt att ha ett nytt centrum bredvid en anläggning om den luktar, men det problemet har vi redan idag med de som idag bor i närheten. Så den åtgärden måste vidtas oavsett stadsomvandling eller inte.

Avfallsanläggningen har drivits sedan 1960-talet på nuvarande plats.  Visst luktar det illa i näraliggande områden när vinden ligger på från fel håll, men att jag har svårt att se att man just nu bestämmer sig för en flytt, efter decennier, utan att det skulle ha med stadsomvandlingen att göra.

Även ordförande i Tekniska verkens styrelse håller med:
– Det här ingår i den strukturomvandling som kommer från gruvbrytningen i LKAB och då har LKAB ett stort ansvar, säger Lars Törnman.

Kommunledningen har under lång tid hävdat att Kirunaborna inte ska drabbas av stadsomvandlingens kostnader.  Här är ytterligare ett exempel på motsatsen.

Mats Holmström
Kiruna-Centern