Kommunfullmäktige

rps20160411_202741_533
Några punkter från dagens kommunfullmäktige:

  • Revisionsberättelsen debatterades ganska länge. Revisorerna yttrade kritik bl.a. för att pengar som ”lånas” från stadsomvandlingspengarna ej kan betalas tillbaks på tre år som är kommunledningens mål.  Kiruna-Centern efterlyste även, som tidigare, en tydlig separatbudget för stadsomvandlingen, och uppföljning av den budgeten.
  • Fullmäktige beslutade om 9 miljoner kronor till en ny servicebyggnad på Matojärvi.  En välbehövlig investering eftersom det befintliga huset är fallfärdigt och mögelskadat.  Vi fick igenom ett tilläggsyrkande att nybyggnationen ska genomföras i nära dialog med föreningarna, och att det ska tillses att daglig verksamhet och arrangemang kan bedrivas under byggtiden, så långt det är möjligt.
  • Vid förra fullmäktige ställde jag en interpellation om Kiruna avfallsanläggning till Kommunledningen, och en fråga till detta fullmäktige.  Läs mer här.
    Kontentan är att flytten av avfallsanläggningen beror på stadsomvandlingen och att Kirunaborna ska betala flytten via höjda avfallstaxor.  Detta trots att Kommunledningen hävdar att Kirunaborna inte ska drabbas av stadsomvandlingens kostnader.

Nästa fullmäktige den 30 maj.