Ny dragning av E-10:an

Nu är det dax att göra ett omtag kring dragningen av E-10:an. Kiruna kommun har inte krävt att LKAB ska finansiera vägen, utan gjort detaljplaneändringar utan några grantier i vanlig ordning. Nu vill ingen betala vägen.

Vägen förstör dessutom stora delar av Kirunas kanske viktigaste friluftsområde.

Om vägen istället dras runt Kirunavaara så kan man tillgodoräkna sig nya Nikkavägen som redan är klar.

Att leda in tung trafik rakt genom Kiruna centralort är helt oacceptabelt. Om ett snabbare alternativ krävs så är Kurravaaravägen till fjärde kilometern, Nukkudus och vidare truckvägen till Mattarahkka ett bra alternativ. Alternativet är billigt då vägen redan finns, inga broar krävs. Endast uppgradering av 3 km liten grusväg. Med detta alternativ skär vi inte bort Luossavaara från Kiruna stad. Då kan ny Europaväg byggas i lung och ro runt Kirunavaara.

[från Gunnar Selbergs blogg på Kuriren]