Annonsbladet vecka 19

Dagens annons nedan från Kiruna-Centern handlar om byggande i Kiruna.  Samma dag publiceras en krönika i NSD av S-Kommunalrådet Kristina Zakrisson om svensk bostadspolitik i allmänhet.  Det är märkligt att de som styr i Kiruna hellre talar om något de ej kan påverka, än att tala om det som de har makt över: Kirunabornas boende och byggande.

v19_2016

 

 

 

Gå ur Lapplands gymnasium!

NSD har förra veckan skrivit om oegentligheter på Hjalmar Lundbohmsskolan.  Mutor, försvunna dokument, felaktiga upphandlingar, m.m. och det kanske kommer fram mer senare.

hj

Men även om vi politiker i Kiruna vill göra ändringar i vår gymnasieskola, så kan vi inte det! Sedan 2010 är gymnasieskolan en del av Lapplands gymnasium, som i sin tur styrs av Lapplands kommunalförbund; en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.  Dåvarande majoritet, med S i ledning, gav bort vår kontroll över gymnasieskolan!  Numera fattas beslut i en gymnasienämnd, där representanter från Kiruna bara har en fjärdedel av rösterna.

Att Kirunaborna inte kan bestämma över sin egen gymnasieskola är oacceptabelt.  Den är en viktig del av vår Kommun, livsviktig för våra ungdomar, och en stor del av våra skattepengar går till den.

En effekt av att vi inte kan styra vår egen skola är att vi inte kan starta nya utbildningar, eller lägga ner utbildningar, som vi vill.  Vi bestämmer alltså inte vilka program som ska finnas på Hjalmar Lundbohmsskolan! Ett exempel är när vi föreslog att en Rörmokarutbildning skulle startas i Kiruna för några år sedan.  Men det gick inte, för en sådan utbildning fanns redan i Malmberget.

Givetvis ska vi sammarbeta med andra kommuner vad gäller gymnasieutbildningar, men det kan göras utan att vi ger bort kontrollen över vår gymnasieskola.  Samarbete har fungerat bra tidigare och kan göra det i framtiden.

För Kiruna-Centern är gymnasieskolan oerhört viktig. För oss är det därför oacceptabelt att utveckling av vårt gymnasium ska kunna bromsas av andra kommuner. Dessutom tror vi mer på småskalig och lokalt förankrad verksamhet där risken för missförhållanden minskar. Därför vill Kiruna-Centern att Kiruna snarast möjligt går ur Lapplands gymnasium!