Bråttom

Den här veckan har det varit ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte på måndag och ett extrainsatt Kommunfullmäktige på torsdag.  Anledningen är att det är bråttom med detaljplaner.  Dels har Kommunstyrelsen skickat ut detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 på granskning. Dels antogs detaljplan för torg och handelsgata i nya centrum av fullmäktige.  Detaljplanerna kan beskådas på Kommunens hemsida.

torgVad gäller detaljplan för torg och handelsgata i nya centrum så lämnade Kiruna-Centern nedanstående reservation vid Kommunfullmäktige då planen antogs.

 

 

Idag finns inte ett enda kontrakt skrivet med investerare för uppbyggnad av denna plan ”torg och handelsgata”. kommunledningen har inte velat rikta några krav mot LKAB eller dess ägare staten för att säkerställa att nytt centrum byggs upp. Därför är risken uppenbar att detta stannar som en skrivbordprodukt och Kiruna står utan ett centrum om 10-15 år. Idag är det tyvärr försent att rikta kraven mot LKAB pga. bolagets ekonomiska situation. Kravet måste riktas mot ägaren, staten, som måste garantera Kirunas överlevnad som samhälle. Om vi ska tillåta att vår stad rivs måste givetvis en återuppbyggnad av ett nytt centrum garanteras. Att lita på att externa investerar ska bygga upp ett nytt centrum är inte realistiskt, speciellt inte då Kiruna kommun gått emot marknadskrafterna (Kirunaborna) under sin planering av det nya centrumet.

Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen omedelbart kontaktar staten som ägare av LKAB för att få garantier för att ett nytt centrum återuppbyggs upp utan att kostnader för detta drabbar Kirunaborna.

Gunnar Selberg (C)

 

Vid Kommunstyrelsemötet i måndags ingav vi följande, i samma ärende:

proto