Bråttom, bråttom, … att köra över Kirunabor

gp2-1I måndags skickade Kommunstyrelsen ut detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 på granskning. Den innebär att området görs om till industriområde, trots att människor bor där och hotellverksamhet m.m. bedrivs.  Kommunen ger bort sitt enda maktmedel, planmonopolet, utan att säkerställa att de berörda människorna får rimliga villkor när de senare måste flytta.  Kommunen har inte ens talat med de berörda människorna!  De hamnar helt i händerna på LKAB.  Denna detaljplan skickades alltså ut för granskning.  Kiruna-Centern yrkade avslag på detta eftersom vi anser att man måste stoppa processen tills det är klart att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt.  Kommunen vill driva igenom detta på Kommunfullmäktige den 12 september.

Tyck gärna till om detaljplanen genom att skicka in dina synpunkter senast torsdag den 11 augusti!
(sämsta möjliga tid att söka synpunkter – man kanske inte vill ha några? – men ta en paus i semestern och skriv några rader).

Detaljplaner kan beskådas på Kommunens hemsida.