Kommunstyrelsemöte

Lite information om skolfrågor från dagens Kommunstyrelsemöte.

  • Den nya gymnasieskolan i Kiruna togs upp.  En behovsinventering har gjorts.  Skolan planeras bli avsevärt mindre än nuvarande skola och dimensioneras för 900 elever.  Vi ifrågasatte hur utrymmesbehoven beräknats eftersom behovsinventeringen saknade mycket fakta och siffror.
  • Även en ny grundskola planeras i nya centrum.  Kiruna-Centern ifrågasätter behovet av en ny grundskola.  Ingen grundskola påverkas i nuläget av gruvbrytningen.
  • Kiruna-Centern tycker inte om så stora skolor som planeras i nya centrum.  Enligt oss bedrivs undervisning bäst och effektivast i mindre enheter.