Drag E10 bakom Kirunavaara!

Nuvarande E10 kommer att påverkas av gruvbrytningen.  Trafikverket har tagit fram en ny dragning av E10.  Rakt igenom nya centrum, trots att normala kommuner brukar vilja flytta Europavägar utanför samhället.  Vägen skär också av Kirunaborna från deras stadsnära fjällområde.
Kort sagt, Trafikverket har planerat en väg som ingen vill ha  (förutom Trafikverket och nuvarande kommunledning). Den förstör Kirunabornas friluftsområde, skidspår, och är för dyr för LKAB.

Processen kring en ny E10 har stannat eftersom ingen vill betala.  När nuvarande E10 ej är farbar kommer trafiken ledas om till Hjalmar Lundbohmsvägen, och senare till Kyrkogatan och sedan Adolf Hedins vägen.  Enligt LKABs budgetversion av ny E10.

Det är dags att bryta dödläget och att tänka nytt.  Gör om processen kring E10 och gör rätt. Drag E10 på baksidan av Kirunavaara, längs järnvägen.  Alla skulle tjäna på detta.  Kirunaborna får ha kvar sitt friluftsområde och slipper en Europaväg rakt genom staden.
Att det antagligen blir billigare borde även göra LKAB mer positiv som ej velat detta tidigare.  Dessutom hamnar vägen på en säkrare plats med tanke på framtida gruvbrytning.
Gunnar Selberg föreslog detta på måndagens kommunstyrelsemöte, men kommunalrådet kallade det otänkbart.  Hur kan kommunalrådet vara så nöjd med nuvarande E10?

Visserligen måste formellt sett en ny vägutredning göras.  Nedan är en bild från vägutredningen år 2008 då nuvarande korridor för nya E10 beslutades (Luossavaara Syd). Kommunledningen måste sovit när det beslutades.

vagkorridorer

I figuren har jag lagt in Nya nikkavägen som gör att en bra bit redan är en färdig ny väg.  Jag har även illustrerat ett alternativ som inte fanns i vägutredningen.  Vid Nukutus finns redan en befintlig väg.  Kanske kan tung trafik åtminstone omledas där tills nya E10 är klar.
Att snabba på processen borde inte vara så svårt för Trafikverket.  Den gamla vägutredningen finns ju att utgå från, och situationen är exceptionell.