Kommunfullmäktige

rps20161128_221730_306

Dagens Fullmäktigemöte började med en parodi på demokrati.  Ordförande strök punkten där Kommunchefen skulle informera om stadsomvandlingen eftersom att han ej kunde närvara hela mötet.  Kiruna-Centern föreslog att punkten tas tidigare i dagordningen, men fick avslag på det.  Kommunchefen ses alltså på bilden ovan (fjärde från vänster) men fick inte informera oss om vad som händer i stadsomvandlingen!
De folkvalda i Fullmäktige får alltså vänta nästan tre månader på att få information om stadsomvandlingen (nästa Fullmäktigemöte är 20 februari)!

Kommunfullmäktige antog detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 vilket gör ytterligare en del av Kiruna till ett industriområde.  Kiruna-Centern yrkade avslag eftersom vi anser att man måste säkerställa att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt, som vi skrivit om tidigare. Bland annat finns ingen skriftlig detaljerad beskrivning av Ersättningsprinciperna från LKAB.

Kommunen satsar miljoner i näringslivsbolaget Progressum.  Något Kiruna-Centern sedan tidigare varit kritiska till.  Vi yrkade istället att pengarna används för att stödja föreningslivet i Kiruna.

Kiruna-Centern yrkade bifall till en motion om att stycka upp ett kommunalt område i Laxforsen för stugbebyggelse.  Tyvärr ville majoriteten invänta en ny översiktsplan för området.  Motionen lämnades in för mer än fyra år sedan av Svante Henelund (C).  Att det sedan ska dra ut flera år till på tiden i väntan på en översiktsplan visar att kommunledningen inte prioriterar att ta fram stugtomter åt Kirunaborna.

Magplask

Så kom då den totala RETRÄTTEN av Kiruna kommun. Det fanns inga externa investerare, det var inte sant. Det blir det kommunala bostadsbolaget som måste bygga upp i princip hela nya centrum. Det blir en enorm risk som Kiruna kommun ytterst måste ta som borgenär.

Mycket kritik har man fått ta när man ifrågasatt huruvida det finns några externa investerare. Det har påståtts att de står på kö för att få investra i Kirunas nya centrum.

[Gunnar Selberg på Kiruna-Centerns Facebook]

Pengar utan att veta vad de ska användas till

När skolorna, barnomsorgen eller äldreomsorgen behöver mer pengar så brukar kommunledningen ha svårt att se möjligheter att få fram dessa. Men när kompisarna i Progressum behöver tre miljoner så är det bara att knäppa med fingrarna.

Kiruna kommun har under 20 års tid gått in med ca 20 miljoner i progressum men när vi bad dem ge ETT ENDA EXEMPEL på ETT ENDA ARBETSTILLFÄLLE som det har skapat så blev de svaret skyldig.

Nog påminner det mycket om ”tjänster och gentjänster”. Inför valet 2014 annonserade Progressum tungt, där de uppmanade Kirunaborna att rösta på den sittande kommunledningen. Nu går den sittande kommunledningen in med tre miljoner till Progressum. Detta sker utan att kommunledningen kan tala om vad pengarna ens ska användas till. Trots en återresmiss med begäran om att få en förklaring till detta kom ingen förklaring. Kanske behövde Progressum bygga upp sin annonsbudget till valet 2018…

Progrssum är ett ”Näringslivsutvecklingsbolag” som ska utveckla näringslivet i Kiruna. Uppenbarligen anser Progressum att bästa sättet att utveckla näringslivet i Kiruna att rösta på Samelistan, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 🙂

I sammanhanget kanske man ska nämna att Kiruna ligget fast förankrat på den absoluta botten när Svenskt näringsliv mäter näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Alltså med samma kommunledning som Progressum tycker man ska rösta på.

[från Gunnar Selbergs blogg på Kuriren]

Kommunstyrelsemöte

rps20161107_192744_942

Lite information från dagens Kommunstyrelsemöte.

  • Kommunstyrelsen beslutade att överlämna detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 till Kommunfullmäktige för antagande den 28 november.  Kiruna-Centern yrkade på återremiss eftersom vi anser att man måste säkerställa att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt, som vi skrivit om tidigare.
  • Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut detaljplan för Ahos park på samråd. Trots att HSB inte längre vill bygga där.  Trots det massiva motstånd som finns från kringboende.
    Kiruna-Centern tycker att det finns mycket mer lämpliga områden att bebygga.
  • Kommunstyrelsen beslutade om Markanvisning för Kvarter 1 i nya centrum.  KBAB ska bygga där.  Frågan är om någon annan än kommunen vill bygga i nya centrum.  Det är anmärkningsvärt att Kommunen kommer att bekosta sanering av marken.  Att sanering behövs är inte så konstigt när man valt att placera nya centrum på ett gammalt industriområde.  Vad kommer det att kosta?