Magplask

Så kom då den totala RETRÄTTEN av Kiruna kommun. Det fanns inga externa investerare, det var inte sant. Det blir det kommunala bostadsbolaget som måste bygga upp i princip hela nya centrum. Det blir en enorm risk som Kiruna kommun ytterst måste ta som borgenär.

Mycket kritik har man fått ta när man ifrågasatt huruvida det finns några externa investerare. Det har påståtts att de står på kö för att få investra i Kirunas nya centrum.

[Gunnar Selberg på Kiruna-Centerns Facebook]