Kommunfullmäktige

rps20161128_221730_306

Dagens Fullmäktigemöte började med en parodi på demokrati.  Ordförande strök punkten där Kommunchefen skulle informera om stadsomvandlingen eftersom att han ej kunde närvara hela mötet.  Kiruna-Centern föreslog att punkten tas tidigare i dagordningen, men fick avslag på det.  Kommunchefen ses alltså på bilden ovan (fjärde från vänster) men fick inte informera oss om vad som händer i stadsomvandlingen!
De folkvalda i Fullmäktige får alltså vänta nästan tre månader på att få information om stadsomvandlingen (nästa Fullmäktigemöte är 20 februari)!

Kommunfullmäktige antog detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 vilket gör ytterligare en del av Kiruna till ett industriområde.  Kiruna-Centern yrkade avslag eftersom vi anser att man måste säkerställa att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt, som vi skrivit om tidigare. Bland annat finns ingen skriftlig detaljerad beskrivning av Ersättningsprinciperna från LKAB.

Kommunen satsar miljoner i näringslivsbolaget Progressum.  Något Kiruna-Centern sedan tidigare varit kritiska till.  Vi yrkade istället att pengarna används för att stödja föreningslivet i Kiruna.

Kiruna-Centern yrkade bifall till en motion om att stycka upp ett kommunalt område i Laxforsen för stugbebyggelse.  Tyvärr ville majoriteten invänta en ny översiktsplan för området.  Motionen lämnades in för mer än fyra år sedan av Svante Henelund (C).  Att det sedan ska dra ut flera år till på tiden i väntan på en översiktsplan visar att kommunledningen inte prioriterar att ta fram stugtomter åt Kirunaborna.