KirunaTidningen kör åter igen i diket

KirunaTidningen kallar sig ”Oberoende Lokalpatriotisk”, men är allt annat än Oberoende.  Tidningen har, som vi skrivit om tidigare, på ledarplats ett flertal gånger kritiserat Kiruna-Centern i allmänhet och partiledaren Gunnar Selberg i synnerhet.  Samtidigt som man berömt sittande kommunledning.

kirunatidningen-1-2017
Kirunatidningen Nr. 1, 2017

Nu har man kanske insett att det ser illa ut att en påstått Oberoende tidning ensidigt kritiserar bara ett politiskt parti.  Vad gör man då i årets första nummer?  Jo, man flyttar kritiken till en artikel i tidningen istället.  Författare är Lars Lindberg, en av de ledarskribenter som tidigare öst galla över Kiruna-Centern.  Den som interjuvas är Tony Järlström, tidigare VD på kommunala bolaget Progressum.  Samma Järlström och Progressum som innan förra valet spenderade Kirunabornas skattepengar på att annonsera om att Kirunaborna inte skulle rösta på Kiruna-Centern.

Det talas i artikeln om ”lokala politiker som gör allt för att sätta käppar i hjulen på utvecklingen och som bara förstör och säger nej utan att komma med egna förslag”. En helt felaktig bild av Kiruna-Centern som alltid lägger fram våra egna alternativa förslag när vi kritiserar Kommunledningen, både i talarstolen och i annonser.  Det är bara att titta igenom politiska protokoll och Annonsbladet (eller bläddra lite på vår hemsida).

Järlström fortsätter med att påstå att ”Den så kallade oppositionen har … gjort att investerare skrämts bort”.  Det skulle alltså vara oppositionens fel att stadsomvandlingen håller på att haverera!?!

Man får även veta anledningen till att Kiruna ligger nästan sist i rankingen över företagsvänliga kommuner: Företagarna fyller i enkäter fel när de är kritiska!

Så artikeln har alltså rett ut att orsaken till problemen med stadsomvandlingen är Kiruna-Centerns fel, och att kommunen inte är företagsvänlig är företagarnas fel!
Tala om brist på självkritik hos kommunledningens påhejare.  Allt är någon annans fel.  Helst någon som är oskyldig och ej har makt att påverka problemen.

Man kan bara konstatera att ”Oberoende” KirunaTidningen återigen kört rejält i diket när man publicerar en artikel som ensidigt förtalar Kiruna-Centern.  Om en sådan artikel trots allt ska publiceras låter en normal tidning även den angripna parten komma till tals.  Det hör till grundläggande journalistisk hederlighet.  Något som uppenbarligen är en bristvara hos vissa av tidningens skribenter.