Kiruna-Centern föreslår alternativ lösning

Här är en länk till artikeln med vår ordförande Gunnar Selberg som bland annat kunde läsas i dagens NSD. Läs om den motion vi lägger i kommunfullmäktige som föreslår att nya fastigheter ska byggas när de gamla exploateras. Låter rätt självklart, eller hur? Vi tycker det är ett rimligt komplement till det nya markavtalet. Gunnar Selberg säger i artikeln:

– Nu måste kommunledningen inse att den modellen de har valt inte fungerar. Vi måste ha en trygghet och en garanti. För mig är det oroväckande om man fortfarande klamrar sig fast vid sin gamla modell men bara flyttar fram årtalen, säger Selberg om sin motion.

http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/politiker-sagar-avtal-fungerar-inte-nm4619765.aspx

gunnar01
Gunnar Selberg, ordförande och gruppledare, Kiruna-Centern

Debatt om Kirunaflytten

cornu
Författaren Lars Wilderäng skrev om stadsomvandlingen på sin blogg Cornucopia, och sågade nuvarande upplägg.   Detta plockades upp av NSD i en artikel och senare svarade LKAB på kritiken.  Nu har Wilderäng publicerat en replik på LKABs inlägg.  Han konstaterar bland annat att

Min tes kvarstår – Kiruna kommer krympa och börja avfolkas, samt drabbas av sämre service, på grund av flytten av delar av staden. Hade man enbart erbjudit nyckel-för-nyckel hade den nya staden blivit lika stor som den tidigare, istället för mindre. Kirunas attraktivitet kommer att minska.

Helt i linje med den kritik mot stadsomvandlingen som Kiruna-Centern fört fram i åratal.