Debatt om Kirunaflytten

cornu
Författaren Lars Wilderäng skrev om stadsomvandlingen på sin blogg Cornucopia, och sågade nuvarande upplägg.   Detta plockades upp av NSD i en artikel och senare svarade LKAB på kritiken.  Nu har Wilderäng publicerat en replik på LKABs inlägg.  Han konstaterar bland annat att

Min tes kvarstår – Kiruna kommer krympa och börja avfolkas, samt drabbas av sämre service, på grund av flytten av delar av staden. Hade man enbart erbjudit nyckel-för-nyckel hade den nya staden blivit lika stor som den tidigare, istället för mindre. Kirunas attraktivitet kommer att minska.

Helt i linje med den kritik mot stadsomvandlingen som Kiruna-Centern fört fram i åratal.