Fråga till Kristina Zakrisson

På dagens Kommunfullmäktige ställs följande fråga.

 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson

I det gemensamma brevet till Näringsdepartementet som alla partier i kommunstyrelsens ställt sig bakom står bland annat att läsa att:
”Kostnaderna för stadsomvandlingen ska inte belasta Kirunas skattebetalare, funktioner och miljöer som måste avvecklas ska ersättas och utveckling av den nya staden ska föregå avveckling.”
Samtidigt synes Kiruna kommuns strategi vara att låta hyrorna stiga med uppskattningsvis 5000 kr/månad för en trerummare. Motiveringen till det är att det annars blir omöjligt att få externa investerare att bygga i ”nya Kiruna”.
Vi ser också att nuvarande centrum är under avveckling där bland annat tre hotell är avvecklade utan att några nya byggts upp i ”nya Kiruna”.
Anser Kommunstyrelsens ordförande, trots detta, att kommunledningen har en strategi som är i harmoni med det gemensamma brevet? Alltså att Kostnader inte ska drabba Kirunaborna och att utveckling går före avveckling?

Gunnar Selberg
Kiruna-Centern

 

Uppdatering:
Svaret från Kommunstyrelsens ordförande var Ja och Nej.
Alltså att kommunledningens strategi är i harmoni med brevet.  Att kostnader inte ska drabba Kirunaborna och att utveckling går före avveckling.  Läsaren får själv avgöra om det stämmer med verkligheten.
Kiruna-Centern tycker definitivt inte det.