Annonsbladet vecka 51

Här är krönikan i Fastighetsnytt.  Intressanta kommentarer på krönikan återges nedan.

 

6 kommentarer

Gunnar Selberg 2017-12-18

Så befriande att läsa Boris kommentar, tusen tack. Jag har i 13 år försökt få kommunen, inklusive Göran Cars, att förstå att det är alltid någon som måste betala kalaset och om inte dessa finns så blir det ingenting. Jag är oppositionspolitiker här i Kiruna och skulle verkligen behöva hjälp av någon som kan förklara dessa enkla samband för Kiruna kommun. Vi är i ett mycket prekärt läge och kommunen har byggt ett luftslott som de nu gör allt för att det ska stå över nästa val också. Under första kvartalet 2018 tänker de antaga ny detaljplan för Kiruna Centrum, då blir staden gruva och Kirunaborna står utan centrum och utan bostäder. Jag skulle så gärna vilja få kontakt med Boris och även Jerker Söderlind, Kiruna håller på att gå under. Men trots allt så är det inte försent och läget är extremt spännande. Hör av Er.

gunnar@kgt.se
jerker söderlind 2017-12-18

Det signaturen ”Boris” säger borde spridas vidare.
Jag undrar om du ”Boris” kan höra av dig till mig. helt informellt
Jag har sysslat mycket med bl a handel och känner igen de helt oresliastiska drömmarna om lokaler i alla bottenvåningar, (cykelverkstäder)….
Dag K 2017-12-18

Och i Stockholm kramar kommunens tjänstemän påhejade av politiker varenda krona – varenda miljard ur byggrätter till oönskade dyra borätter , samt tomträttsavgälder som stjälper nybyggnadsprojekt. Medan de opportunt gullar med gamla tomträttsinnehavare !!
Boris 2017-12-18

Kommer man in med en tygbit om 10×10 cm lär man bli besviken om man förväntat sig en rock.

Problemet här är att det på kommunerna allt som oftast (vågar nästan påstå alltid med några extremt få undantag) sitter människor som inte har någon koll på ekonomin i projekt och eller några andra faktiska siffror. Jag har jobbat för väldigt många olika kommuner med frågorna och aldrig har man ens velat ha koll, man har bara önskat.

Det är exempelvis väldigt få kommuner som har koll på hur många barn som förväntas flytta in i ett exploateringsområde i diverse åldrar, ännu färre som använder det i sin samhällsplanering. Men alla kommuner har en idé och var och när de ska önska förskolor och skolor.

Hur många kommunanställda har koll på lokalhyror på orten? Och hur mycket en butik behöver omsätta för att klara hyran? Har man koll på hur mycket en genomsnittlig invånare spenderar på detaljhandel? Och hur mycket av det som spenderas inom/utom kommunen och hur mycket av det som försvinner till extern handelsetableringar? Men alla kommuner vill ha verksamhet i bottenplan.

Jag har suttit i projekt där jag räknat på att det behövs 60 våningar bostäder för att få underlag till en våning handel, där kommunen velat ha handel i samtliga bottenplan i fyravåningshus.

Hur många kommunanställda har koll på byggekonomin? Jag har kommunpolitiker som slår bakut av att kommunen bygger med ett avkastningskrav på 4% trots gratis mark. De förstår inte att vi byggt för 23’/kvm och att det är extremt billigt, att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i hyresrätter trots att hyrorna ligger högre än i gamla byggnader inne i stan.

Det måste vara slut på det här önsketänket från kommunernas sida där en planarkitekt sitter och ritar på vad som vore önskvärt. Istället bör kommunerna skaffa sig en bild av vad som är realistiskt innan man börjar rita på området.

Detta säger jag som jobbat hela min karriär för kommuner. Det går inte bara att önska sig bättre, för utgår man inte från ekonomin kommer det aldrig fungera. Oavsett hur väl kommunen beskriver sin enhörning de vill ha i julklapp.
Gunnar Selberg 2017-12-17

Äntligen medger Kommunen fiaskot med stadsomvandlingen. Redan 2012 när utvecklingsplanen presenterades påpekade vi att utan finansiering så stannar det vid en teckning på ett papper. Jag föreslog att de skulle rita guldförgyllda hängrännor, då skulle det ännu finare …teckningar.

Det är obegripligt att inte kommunen krävt finansiering av LKAB till en återuppbyggnad av Kiruna centrum. Vi hade en helt fantastisk möjlighet att göra något riktigt bra av detta men kommunen har missat varje möjlighet och är nu på väg att kasta bort sitt sista kort, trumfkortet. Detaljplanen för Kiruna centrum planeras antas första kvartalet 2018 och om kommunen gör det utan att kräva en återuppbyggnad av framför allt bostäder, så har man inget längre kvar att sätta emot. Staten med LKAB kommer att driva människor från hus och hem i Kiruna för att flytta kapitalet ner till Stockholm och via investetingsstöd och avdragsgilla bostadslån subventionera en utveckling av Stockholm och andra större städer. Detta blir nog fallet oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Värdet av malmen under Kiruna stad är uppskattningsvis 400 MILJARDER kronor. Den extra kostnad det handlar om för LKAB är ca 2-3 % av den summan. Staten har varit väldigt tydliga mot Kiruna kommun; rikta kraven mot LKAB. Frågan blir då; är det rätt av staten att driva människor från hus och hem bara för att vi har en kommunledning som inte vågar ställa krav på LKAB?

Gunnar Selberg
Kiruna-Centern
Fredrik Hägglund 2017-12-17

Göran Cars medger här att Gunnar Selberg (C) haft rätt hela tiden.
Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson (S) meddelar nu att hon avgår.

Centrum blir industriområde

GP
Detaljplanen Gruvstadspark 2, etapp 2, har varit ute på granskning.  Den innebär att Kiruna centrum görs om till industriområde. Den styrande majoriteten (S, M, Fi, V, SL) avser att snart besluta om detaljplanen i Kommunfullmäktige.  Nedan följer Kiruna-Centerns synpunkter på detaljplaneändringen.

 

Angående detaljplan gruvstadspark 2 etapp 2

Planavdelningen
981 85 Kiruna kommun

I Sverige borde man inte kunna driva människor från hus och hem för att något företag, lokaliserat i en annan kommun, vill hålla nere kostnaderna för sin verksamhet

Det är helt horribelt att staten, som är den bakomliggande aktören, låter detta ske. Människor tvingas lämna sina hem för att staten vill åt vinsterna från malmen. Det minsta man förväntar sig är att staten ser till att de människor som drabbas kompenseras FULLT UT, alltså att staten försäkrar sig om att de som drabbas erbjuds ett likvärdigt boende till samma kostnad. Det som nu sker är emellertid mycket långt ifrån en sådan modell. Nu är det istället så att den grupp som normalt är den ekonomiskt svagaste gruppen, hyresgästerna, drabbas hårdast av alla. De får ingen kompensation alls, det enda de får är väsentligt högre boendekostnader.

Även de som bor i bostadsrätter genomgår en liknande process som hyresgästerna. De tvingas från sina hem utan att få full kompensation för det boende de förlorar. Ersättningen är ca hälften av vad det kostar att återuppbygga motsvarande fastighet. Detta trots att de blivit lovade att ersättningen skulle räcka till motsvarande fastighet. Dessutom drabbas de av en statlig skatt på den ersättning som de får. Sammanfattningsvis så kompenserar staten via sitt bolag bara cirka halva kostnaden som staten sedan dessutom beskattar varje år medan bostadsrättsinnehavaren väntar på en möjlighet att hitta en bostad.

Även villaägarna blir tvingade från sina hem och inte heller dessa blir kompenserade fullt ut. De drabbas på samma sätt som bostadsrättsinnehavarna av beskattning för den ersättning de får för sitt hus tills de eventuellt hittar ett nytt hus. Dessutom förlorar de ofta kompensation för biutrymmen. Många husägaren blir dessutom inlåsta i sina egna hus då efterfrågan på hus som snart ska rivas och där barnen får leka bland traktorer och pickupper är mycket svag.

Dessutom är det osannolikt att det kommer att återuppbyggas motsvarande bostadsresurs i Kiruna då Kiruna kommuns plan är att hyresgäster och andra skall betala hela kostnaden för den nyproduktionen som blir. Därmed kommer många att falla ifrån då de inte klarar den kostnaden och Kiruna dräneras därmed på den så viktiga resursen som bostäder är för ett samhälle.

Det är möjligt att staten kommer att hävda att de inte har haft kännedom om hur detta drabbar enskilda människor men vad ska de lokala politikerna (kommunledning och andra) skylla på när detta sjuka system börjar drabba ännu fler Kirunabor?

Det är helt osannolikt att hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, som kommer att tvingas lämna sina hem, inte har blivit betraktade som sakägare i detta sammanhang. Hur kan man INTE anse att dessa människor är sakägare när deras hem ska rivas. Varför får inte de samma förutsättningar som andra sakägare att yttra sig?

Med anledning av följande anser inte Kiruna-Centern att planen är klar för antagande:

1. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har ej blivit betraktade som sakägare och har därför inte fått samma förutsättningar som andra sakägare att påverka processen. I Plan och bygglagen står att den som blir berörd av en förändring är sakägare. Blir man inte berörd om man tvingas flytta från hus och hem?

2. Kiruna kommun har inte arbetat fram ett skyddsnät för de som måste flytta från sina hem. Innan planen antas måste givetvis en modell fastställas som garanterar att människor inte tvingas betala för statens gruvverksamhet i Kiruna i form av kraftigt höjda boendekostnader. Oavsett om det är villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster som måste flytta så skall det finnas en garanti för att det inte blir de som subventionera statens gruvverksamhet.

Gunnar Selberg Ordförande
Kiruna-Centern