Centrum blir industriområde

GP
Detaljplanen Gruvstadspark 2, etapp 2, har varit ute på granskning.  Den innebär att Kiruna centrum görs om till industriområde. Den styrande majoriteten (S, M, Fi, V, SL) avser att snart besluta om detaljplanen i Kommunfullmäktige.  Nedan följer Kiruna-Centerns synpunkter på detaljplaneändringen.

 

Angående detaljplan gruvstadspark 2 etapp 2

Planavdelningen
981 85 Kiruna kommun

I Sverige borde man inte kunna driva människor från hus och hem för att något företag, lokaliserat i en annan kommun, vill hålla nere kostnaderna för sin verksamhet

Det är helt horribelt att staten, som är den bakomliggande aktören, låter detta ske. Människor tvingas lämna sina hem för att staten vill åt vinsterna från malmen. Det minsta man förväntar sig är att staten ser till att de människor som drabbas kompenseras FULLT UT, alltså att staten försäkrar sig om att de som drabbas erbjuds ett likvärdigt boende till samma kostnad. Det som nu sker är emellertid mycket långt ifrån en sådan modell. Nu är det istället så att den grupp som normalt är den ekonomiskt svagaste gruppen, hyresgästerna, drabbas hårdast av alla. De får ingen kompensation alls, det enda de får är väsentligt högre boendekostnader.

Även de som bor i bostadsrätter genomgår en liknande process som hyresgästerna. De tvingas från sina hem utan att få full kompensation för det boende de förlorar. Ersättningen är ca hälften av vad det kostar att återuppbygga motsvarande fastighet. Detta trots att de blivit lovade att ersättningen skulle räcka till motsvarande fastighet. Dessutom drabbas de av en statlig skatt på den ersättning som de får. Sammanfattningsvis så kompenserar staten via sitt bolag bara cirka halva kostnaden som staten sedan dessutom beskattar varje år medan bostadsrättsinnehavaren väntar på en möjlighet att hitta en bostad.

Även villaägarna blir tvingade från sina hem och inte heller dessa blir kompenserade fullt ut. De drabbas på samma sätt som bostadsrättsinnehavarna av beskattning för den ersättning de får för sitt hus tills de eventuellt hittar ett nytt hus. Dessutom förlorar de ofta kompensation för biutrymmen. Många husägaren blir dessutom inlåsta i sina egna hus då efterfrågan på hus som snart ska rivas och där barnen får leka bland traktorer och pickupper är mycket svag.

Dessutom är det osannolikt att det kommer att återuppbyggas motsvarande bostadsresurs i Kiruna då Kiruna kommuns plan är att hyresgäster och andra skall betala hela kostnaden för den nyproduktionen som blir. Därmed kommer många att falla ifrån då de inte klarar den kostnaden och Kiruna dräneras därmed på den så viktiga resursen som bostäder är för ett samhälle.

Det är möjligt att staten kommer att hävda att de inte har haft kännedom om hur detta drabbar enskilda människor men vad ska de lokala politikerna (kommunledning och andra) skylla på när detta sjuka system börjar drabba ännu fler Kirunabor?

Det är helt osannolikt att hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, som kommer att tvingas lämna sina hem, inte har blivit betraktade som sakägare i detta sammanhang. Hur kan man INTE anse att dessa människor är sakägare när deras hem ska rivas. Varför får inte de samma förutsättningar som andra sakägare att yttra sig?

Med anledning av följande anser inte Kiruna-Centern att planen är klar för antagande:

1. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har ej blivit betraktade som sakägare och har därför inte fått samma förutsättningar som andra sakägare att påverka processen. I Plan och bygglagen står att den som blir berörd av en förändring är sakägare. Blir man inte berörd om man tvingas flytta från hus och hem?

2. Kiruna kommun har inte arbetat fram ett skyddsnät för de som måste flytta från sina hem. Innan planen antas måste givetvis en modell fastställas som garanterar att människor inte tvingas betala för statens gruvverksamhet i Kiruna i form av kraftigt höjda boendekostnader. Oavsett om det är villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster som måste flytta så skall det finnas en garanti för att det inte blir de som subventionera statens gruvverksamhet.

Gunnar Selberg Ordförande
Kiruna-Centern