Kirunas framtid står på spel

Imorgon, måndag, hålls ett Kommunstyrelsemöte där det ska beslut as om stora delar av centrala Kiruna ska göras om till industriområde. Kiruna-Centern kommer att rösta emot detta eftersom konsekvenserna  ej utretts.  Vad händer med de som bor och verkar i områdena?


Vad det handlar om är två detaljplaner, benämnda Gruvstadspark 2:2 och 2:3.  Omfattningen kan ses i bilden ovan, 2:2 till vänster och 2:3 till höger.
Kommunstyrelsen ska besluta om planerna ska tas upp för beslut på Kommunfullmäktiges nästa möte måndag den 9 april.

Några av de många frågor som fortfarande är obesvarade:

  • Hur ska ”utveckling före avveckling” garanteras? Detta har varit mantrat som upprepats av Kommunledningen och LKAB, men vi ser att det inte uppfylls.  Endast några kommunala byggnader kommer att byggas i nya centrum. Det finns inget som säkerställer att allt annat som avvecklas byggs upp igen.
  • Vilken ersättning kommer de som förlorar fastigheter och bostäder att få?  LKAB har ersättningsprinciper beskrivna på sin hemsida.  Men inga skriftliga bindande dokument säkerställer dessa principer.  De
    kan ändras över en natt om LKAB så vill.  Ett sådant scenario är inte orealistiskt.  Se på vad som hände med järnvägsstationen.  Det fanns en muntlig överenskommelse om att den nuvarande stationen är en tillfällig lösning, men LKAB ändrade sig plötsligt och förklarade att det är den permanenta stationen och ingen ny kommer att byggas.

Vad vill Kiruna-Centern göra istället?
Vi vill ta en halvtidspaus i stadsomvandlingen för att se vad som behöver åtgärdas för att Kiruna ska överleva som en väl fungerande stad.  Hela processen för stadsomvandlingen måste ändras så att det säkerställs att det som rivs byggs upp på nytt, och att Kirunaborna inte ska betala stadsomvandlingen.