LKABs hot

Som ni nog vet beslutades det i gårdagens Kommunfullmäktige att stora delar av Kiruna blir industriområde.  Här kan ni läsa brevet där LKAB hotar kommunen om detaljplanerna inte görs om.

Den styrande majoriteten valde alltså att ge efter för hot från ett vinstdrivande aktiebolag, istället för att se till det bästa för de som bor och verkar i de berörda områdena.

Kommunledningen tyckte alltså att det är bättre att fler vinst-miljoner skickas till ägaren staten, istället för att de stannar i kommunen och ser till att Kirunaborna inte ska betala stadsomvandlingen genom höjda hyror m.m.