Svikarna

Protokollet från måndagens Kommunfullmäktige är nu justerat.  Den styrande majoriteten röstade alltså JA till att göra om detaljplanerna för delar av centrala Kiruna till industriområde.  Utan att säkerställa hur framtiden ser ut för de som bor och verkar där.

Majoriteten består av partierna Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Sámelistu (SL), Moderata samlingspartiet (M) och Feministiskt Initiativ (FI).   De har 23 mandat av 45 i Kommunfullmäktige.

De som röstade JA är

Kristina Zakrisson (S)
Niklas Sirén (V)
Stefan Sydberg (M)

Lisa Ryhänen (FI)
Åsa Blind-Berg (SL)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Mattias Abrahamsson (M)
Roger Suup (S)
Sirpa Bäckström (S)
Sten Nylén (S)
Ann-Kristin Nilsson (S)
Thomas Määttä (S)
Ashkan Ekhtiari (S)
Siv Gunillasson (S)
Kenneth Nilsson (S)
Marianne Baas (S)
Jan-Erik Nygren (S)
Viveca Kohkoinen (S)
Jonas Stålnacke (S)
Siv Henriksson (V)
Gunnar Bergman (V)
Doris Söderberg (V)
Lars Jonas Kemi (SL)

Allvaret i sveket mot Kirunaborna sammanfattas bra i en protokollsnotering från mötet:

Noteras till protokoll av Gunnar Selberg (C) att Centerpartiet reserverar sig kraftfullt mot beslutet att anta detaljplanen för Gruvstadspark 2:2
Det är fasanfullt och obegripligt hur kommunfullmäktige kan fatta beslut om att undanrycka förutsättningarna för medborgares existens. Kiruna kommun driver människor från hus och hem, företag tvingas lägga ner verksamheter de byggt upp under en livstid och ibland i generationer. Detta sker samtidigt som miljardvinster tas ur det berg som människor tvingas bort ifrån. Det kommer att komma en dag då alla de drabbade människorna vill veta hur ni tänkte och frågorna kommer att ställas både till regeringar och kommunens företrädare.

Anmärkningsvärt är att de tre kommunalråden alla ämnar lämna den kommunala politiken efter valet.  Man lämnar alltså det sjunkande skeppet och tar inte ansvar för sina beslut.