GP3 avtalet antaget

Idag antogs Kiruna kommuns avtal med LKAB angående Gruvstadspark 3 (GP3).  Ytterligare ett steg i att vår stad skänks bort till LKAB utan garantier för att Kirunaborna inte ska behöva betala stadsomvandlingen.

Detta skedde vid ett extrainkallat kommunfullmäktige med avtalet som enda punkt på dagordningen.  Ingen i minoriteten förstår varför det är så bråttom. Områdena avtalet handlar om kommer ej att påverkas av gruvbrytningen på många år.  Varför behandlades inte avtalet på ordinarie möten i september?  Eller ännu hellre efter valet. Då kan Kirunaborna också framföra sina åsikter i valet.

Kiruna-Centern yrkade på ett antal ändringar i avtalet, som vi gjort för de tidigare GP-avtalen, men röstades ner av majoriteten (S, M, V, SL, Fi).  Ändringarna var

  • att i avtalet under punkten 4.6 Innan ny detaljplan antas ska LKAB ha påbörjat förvärv av fastigheterna ersätts med:
    ”Innan ny detaljplan antas ska parterna vara överens om ett ramavtal som reglerar ersättning till enskilda fastighetsägare, hyresgäster och övriga sakägare. Detta ramavtal säkerställer att alla drabbade har något att tillämpa om man inte är nöjd med en egen uppgörelse med LKAB.”
  • att i avtalet under punkten 11.1 stryks 350 miljonerna
  • att i avtalet under punkten 11.2 ska minst 70 miljoner finnas tillgängligt
  • att i avtalet under punkten 11.3 Begäran om utbetalning ersätts med: ”LKAB ska stå för samtliga oförutsedda kostnader inom området.”
  • att i avtalet under punkten 9.1 görs ett tillägg:
    ”Detta belopp skall uppjusteras med ett lokalt tillägg (Kirunatillägget) om byggkostnaderna lokalt stiger mer än det ovan nämnda indexet, på grund av många stora byggprojekt som löper samtidigt.”
  • att arbeta in i avtalet: ”Parterna är överens om att minerallagens ersättningsprinciper, 1,5 promille av malmvärdet till markägaren, skall tillämpas när och om marken säljs till LKAB.”

Det är ett återkommande odemokratiskt beteende att (S) driver igenom viktiga avtal strax innan val.  Sommaren innan förra valet antogs GP2 avtalet.  Är man rädd för vad väljarna ska säga på valdagen?