Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående NSDs helsidor 21 och 22 april 2020]

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

En journalist är alltid fri att rapporterar om händelser i samhället utifrån egen värdering och bedömning och så ska det vara. Oftast blir det centrala i rapporteringen ungefär det man själv tycker är det viktiga men dock inte alltid. De senaste artiklarna i NSD om ”konflikten” mellan kommunen och LKAB är exempel på när det inte stämmer mellan vad tidningen skriver och vad jag själv tycker borde vara intressant för Kirunaborna.

NSD:s rapportering har upprepat samma saker som man skrivit många gånger tidigare; -kommunen håller inne detaljplaner och LKAB hotar med att dra ner på produktionen.

Jag tycker att den rapporteringen/beskrivningen ger en felaktig, eller åtminstone en onyanserad bild av situationen. Framför allt missar NSD att uppdatera läsarna på vad som hänt den senaste tiden.

Min bild av situationen och det som hänt på senare tid är:

– Kommunledningen i Kiruna vill skapa bästa möjliga förutsättningar för LKAB att komma åt malmen under vår stad.

– Vi känner samtidigt ett mycket stort ansvar och skyldighet mot Kirunaborna att säkerställa att Kiruna som samhälle överlever den enorma omvälvning som stadsomvandlingen innebär.

– Det finns en stor risk att de som tvingas flytta från hus och hem också lämnar kommunen, de kanske har gått i pension och barn och barnbarn bor kanske söderut.

– Kommunledningen har därför velat skriva ett nytt avtal med LKAB som säkerställer att Kiruna som samhälle klarar omvandlingen utan att tappa befolkning.

– En befolkningsminskning skulle ge ökade kostnader för Kirunaborna som därmed skulle tvingas betala för att staten ska ta miljardvinsterna härifrån.

– Vi är beredda att låta staten/LKAB riva vår stad men vi kan inte ta risken att detta medför att Kiruna tappar sin befolkning vilket skulle riskera Kirunas existens. Vi vill därför vara överens med LKAB om att; om befolkningen tenderar att minska pga. stadsomvandlingen ska vi tillsammans avsätta nödvändiga resurser så att vi eliminerar den risken och Kiruna istället blir ett ännu mer attraktivt samhälle i tillväxt.

Kirunas kommunledning har accepterat en skrivning som Landshövdingen sammanställt efter ett antal möten/förhandlingar mellan kommunen och LKAB. Om LKAB också accepterar Landshövdingens skrivning så kommer jag omedelbart att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte för att hantera frågor kring stadsomvandlingen.

Det är alltså inte kommunen som bromsar upp processen kring stadsomvandlingen, nu väntar vi på LKAB och dess ägare staten…