Samsyn mellan Kiruna kommun och LKAB

I ett pressmeddelande skriver parterna om en nystart i samarbetet kring stadsomvandlingen.  Kommunalrådet Gunnar Selberg skriver på Facebook att

Nu kommer det att börja hända saker. Mycket värdefullt att vi nu nått en samsyn om VAD SOM GÄLLER.
LKAB ska ges möjlighet att bryta malmen utan ständiga avbrott och konflikter.
Kiruna kommun ska bli ett samhälle i tillväxt, där människor trivs och dit folk vill flytta. Bland annat med hjälp av ett brett utbud av högre utblidningar och ett ännu starkare föreningsliv.
Stort tack till vår Landshövding, Bjorn O. Nilsson. Utan dig vette katten om vi hade fått ihop det…