Kommentarer till Ledare i NSD

KOMMENTAR NUMMER TVÅ MED ANLEDNING AV LEDARE I NSD:
Olof Abrahamsson (NSD) och Mats Tavenikku skrev en så bra ledare i förra veckan som tydliggör skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Kirunacentern, där de ondgör sig över att nämnden anpassade kostnaderna för elevassistenter till den budget som fanns för dessa, den budget som de själva hade föreslagit.
(Kommentar nr 1 ligger kvar längst ner i inlägget)
∎ Beslutet att plocka bort 50 elevassistenter.
KOMMENTAR: Skolan hade en budget för ca 25 elevassistenter men de anställde 75 stycken. En total likgiltighet beträffande skattebetalarnas pengar således som gav ett underskott på ca 20 miljoner. Elevassistenterna gjorde i vissa fall ett viktigt arbete och dessa assistenter är givetvis kvar, i många andra fall fanns ingen kontroll alls. Vissa elever hade fått två assistenter utan att någon visste det. Andra assistenter var kvar på skolan men eleven som de skulle assistera hade flyttat till en annan skola. Några jobbade inte som elevassistenter utan vikarierande som lärare. Kort sagt; det var totalt kaos och blev väldigt dyrt för dig som skattebetalare i kommunen. Nu har nämnden istället stärkt upp med hög kompetens av kuratorer och skolpsykologer för de som behöver extra hjälp och stöd, samtidigt som de har kvar fler assistenter än de flesta andra kommuner. Nämnden har dessutom anställt skolcoacher och rastvärldar för att säkerställa tryggheten för alla under hela skoldagen. Men givetvis allt inom budgetramarna.
I sammanhanget kan upprepas att budgeten för elevassistenter var den samma som S själva föreslog under sin tid i majoritet.
FRÅGA:
Tycker Mats Tavenikku och Olof Abrahamsson att det var fel att anpassa kostnaderna till den budget som S själva hade föreslagit?
-Vem vill gå tillbaka till det styre vi hade och det Mats T förespråkar?


FÖRRA INLÄGGET:
Tack Olof Abrahamsson och Mats Tavenikku. Det är så värdefullt att få det svart på vitt och skrivet av Er själva. Ps. Om Olof Abrahamsson vill hjälpa Mats Tavenikku i valet så ska han nog inte skriva det Mats säger rakt ut, det kan bli väldigt tokigt…
Här nedan Del 1 av Olof Abrahamssons text och mina kommentarer till det:
∎ Han (Mats Tvenikku (s)) är starkt kritisk mot neddragningarna som Selberg & Co genomfört sedan maktskiftet 2018.
KOMMENTAR: Vi har äntligen fått kontroll på ekonomin och alla förvaltningar håller sin budget. Tidigare gjordes enorma underskott i förvaltningarna och man lånade pengar från stadsomvandlingen för att täcka kostnader. Dessa pengar finns nu inte längre när de sista husen ska återuppbyggas och det handlar om 800 miljoner!!! Vi kommer nu att börja återbetala dessa pengar så att vi kan bygga upp det nya Kiruna, även de sista husen. Det är det ekonomiska ansvarstagandet som Mats och Olof kallar ”neddragningar”
-Vem vill gå tillbaka till det styre vi hade och det Mats förespråkar?