Fråga till Kristina Zakrisson

På dagens Kommunfullmäktige ställs följande fråga.

 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson

I det gemensamma brevet till Näringsdepartementet som alla partier i kommunstyrelsens ställt sig bakom står bland annat att läsa att:
”Kostnaderna för stadsomvandlingen ska inte belasta Kirunas skattebetalare, funktioner och miljöer som måste avvecklas ska ersättas och utveckling av den nya staden ska föregå avveckling.”
Samtidigt synes Kiruna kommuns strategi vara att låta hyrorna stiga med uppskattningsvis 5000 kr/månad för en trerummare. Motiveringen till det är att det annars blir omöjligt att få externa investerare att bygga i ”nya Kiruna”.
Vi ser också att nuvarande centrum är under avveckling där bland annat tre hotell är avvecklade utan att några nya byggts upp i ”nya Kiruna”.
Anser Kommunstyrelsens ordförande, trots detta, att kommunledningen har en strategi som är i harmoni med det gemensamma brevet? Alltså att Kostnader inte ska drabba Kirunaborna och att utveckling går före avveckling?

Gunnar Selberg
Kiruna-Centern

 

Uppdatering:
Svaret från Kommunstyrelsens ordförande var Ja och Nej.
Alltså att kommunledningens strategi är i harmoni med brevet.  Att kostnader inte ska drabba Kirunaborna och att utveckling går före avveckling.  Läsaren får själv avgöra om det stämmer med verkligheten.
Kiruna-Centern tycker definitivt inte det.

Kommunfullmäktige

IMG_20170529_100914357_HDR

Sista fullmäktigemötet före sommaren avhölls idag.  Några ämnen som togs upp nedan.

Kommunchefen informerade om stadsomvandlingen.  Att alla tidsplaner har havererat är nu fullständigt klart.  Ingen, förutom Kommunen, vill bygga i Nya centrum.  Hela Kommunens koncept för stadsomvandlingen, att externa investerare ska bygga, fungerar inte.  Ingen investerare ser att de kan räkna hem ett bygge.  Inga hyresgäster finns för de hyror som krävs.

Gunnar Selberg, Kiruna-Centern, ställde en fråga om E10 som besvarades av Niklas Siren.  Näringsdepartementet har beordrat Trafikverket att spara in på nya E10.  Inga gång och cykelvägar, kortade broar, fulare broar, större vägbankar, m.m.  Inte nog med att E10 förstör vårt friluftsområde, nu ska den designas så illa som möjligt, för att spara några procent på byggkostnaden.  Vi fick se ett brev som Kommunen skrivit till departementet som kritiserar besparingarna.  Bra gjort, även om Kiruna-Centern helst sett skarpare formuleringar.  Vi får se vad departementet svarar.

Kiruna-Centern ställde även en fråga om Regionala kollektivtrafik myndigheten (RKM), som numera sköter färdtjänst och sjukresor.  Enligt uppgift i länspressen (Piteå-Tidningen 23 maj) saknar ett taxibolag från Luleå som anlitats F-skattsedel.  Vi utlovades svar på nästa möte eftersom saken behövde ”utredas”, trots att frågor bör besvaras på samma möte enligt Fullmäktiges arbetsordning.  Kiruna-Centern har hela tiden kritiserat att Kommunen helt släppt kontrollen över färdtjänsten genom att överlåta det på RKM.

Kommunfullmäktige

rps20161128_221730_306

Dagens Fullmäktigemöte började med en parodi på demokrati.  Ordförande strök punkten där Kommunchefen skulle informera om stadsomvandlingen eftersom att han ej kunde närvara hela mötet.  Kiruna-Centern föreslog att punkten tas tidigare i dagordningen, men fick avslag på det.  Kommunchefen ses alltså på bilden ovan (fjärde från vänster) men fick inte informera oss om vad som händer i stadsomvandlingen!
De folkvalda i Fullmäktige får alltså vänta nästan tre månader på att få information om stadsomvandlingen (nästa Fullmäktigemöte är 20 februari)!

Kommunfullmäktige antog detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 vilket gör ytterligare en del av Kiruna till ett industriområde.  Kiruna-Centern yrkade avslag eftersom vi anser att man måste säkerställa att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt, som vi skrivit om tidigare. Bland annat finns ingen skriftlig detaljerad beskrivning av Ersättningsprinciperna från LKAB.

Kommunen satsar miljoner i näringslivsbolaget Progressum.  Något Kiruna-Centern sedan tidigare varit kritiska till.  Vi yrkade istället att pengarna används för att stödja föreningslivet i Kiruna.

Kiruna-Centern yrkade bifall till en motion om att stycka upp ett kommunalt område i Laxforsen för stugbebyggelse.  Tyvärr ville majoriteten invänta en ny översiktsplan för området.  Motionen lämnades in för mer än fyra år sedan av Svante Henelund (C).  Att det sedan ska dra ut flera år till på tiden i väntan på en översiktsplan visar att kommunledningen inte prioriterar att ta fram stugtomter åt Kirunaborna.

Bråttom

Den här veckan har det varit ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte på måndag och ett extrainsatt Kommunfullmäktige på torsdag.  Anledningen är att det är bråttom med detaljplaner.  Dels har Kommunstyrelsen skickat ut detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 på granskning. Dels antogs detaljplan för torg och handelsgata i nya centrum av fullmäktige.  Detaljplanerna kan beskådas på Kommunens hemsida.

torgVad gäller detaljplan för torg och handelsgata i nya centrum så lämnade Kiruna-Centern nedanstående reservation vid Kommunfullmäktige då planen antogs.

 

 

Idag finns inte ett enda kontrakt skrivet med investerare för uppbyggnad av denna plan ”torg och handelsgata”. kommunledningen har inte velat rikta några krav mot LKAB eller dess ägare staten för att säkerställa att nytt centrum byggs upp. Därför är risken uppenbar att detta stannar som en skrivbordprodukt och Kiruna står utan ett centrum om 10-15 år. Idag är det tyvärr försent att rikta kraven mot LKAB pga. bolagets ekonomiska situation. Kravet måste riktas mot ägaren, staten, som måste garantera Kirunas överlevnad som samhälle. Om vi ska tillåta att vår stad rivs måste givetvis en återuppbyggnad av ett nytt centrum garanteras. Att lita på att externa investerar ska bygga upp ett nytt centrum är inte realistiskt, speciellt inte då Kiruna kommun gått emot marknadskrafterna (Kirunaborna) under sin planering av det nya centrumet.

Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen omedelbart kontaktar staten som ägare av LKAB för att få garantier för att ett nytt centrum återuppbyggs upp utan att kostnader för detta drabbar Kirunaborna.

Gunnar Selberg (C)

 

Vid Kommunstyrelsemötet i måndags ingav vi följande, i samma ärende:

proto