LKAB framtid

LKAB_framtid_2017_3

I senaste nummret av reklamtidningen LKAB framtid, Nr 3 2017, skriver VD Jan Moström i en ”ledare” att

Det är mycket olyckligt om detaljplanearbetet ska användas som ett förhandlingsverktyg i ersättningsfrågor. Förhandling är förhandling och ska vara skiljt med vattentäta skott från den lagbundna och neutrala myndighetsutövning som är en grundsten i ett rättssamhälle.  Jag hoppas att det förhållandet ska få råda även i våra processer.

Vad Moström syftar på är antagligen förhandlingarna mellan Kiruna kommun och LKAB, samt detaljplanerna som berör centrala Kiruna som nu är under behandling av Kommunen.  Det är anmärkningsvärt att en VD för ett vinstdrivande aktiebolag försöker styra en kommuns arbete.  Men framför allt har Moström fel angående att detaljplanerna är frikopplade från ersättningsfrågor.

Redan i inledningen av Plan- och bygglagen slås fast att

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden …

För mig är det uppenbart att om goda sociala levnadsförhållanden ska gälla för de som bor i områden vars detaljplan ska göras om till industriområde så måste de få rimliga ersättningar.  Därför måste Kommunen se till att goda sociala levnadsförhållanden gäller för de boende innan någon detaljplaneändring görs.

Mats Holmström
Kiruna-Centern

KirunaTidningen hyllar makten

KirunaTidningen-7-2017

KirunaTidningen3-7-2017

Senaste KirunaTidningen visar återigen att den absolut inte är ”oberoende”.   Chefredaktören Kjell Törmä konstaterar i en ledare att många Kirunabor är pessimistiska vad gäller stadsomvandlingen.  Vad beror det på?  Enligt honom är felet att NSD publicerar kritiska artiklar och (såklart) att Gunnar Selberg är kritisk.  Felet är alltså att press och oppositionspolitiker framför kritik mot stadsomvandlingen.  Jag som trodde att det är uppgiften för press och opposition: Att granska och kritisera makten.

KirunaTidningens ledare, som konsekvent hyllar den styrande makten, skulle passa bättre i en tidskrift i Nordkorea.

Sedan innehåller ledaren även flera faktafel.  Törmä påstår att författaren Lars Wilderäng ej besökt Kiruna.  En snabb titt i hans blogg visar att han var upp på Kebnekaise i somras.  I samband med det skrev han sitt inlägg om stadsflytten, med bilder från Kiruna, som vi tidigare skrivit om.  Jag håller det för högst troligt att han besökt Kiruna i samband med det.  Törmä påstår även att Wilderäng ej har någon kunskap om vad som händer i Kiruna.  Jag skulle snarare påstå att han har bättre kunskap än de flesta.  Hans blogg handlar till stor del om fastighetspriser, byggkostnader, hyror, m.m.  Ämnen som är högst relevanta för stadsomvandlingen och som författaren har stor kunskap om.

Finns det någon som tror på detta längre?

Kiruna TOTALHAVERIET
Kiruna-Centern föreslog 13 tillägg/ändringar i avtalet med LKAB, där ett av förslagen var att LKAB skulle vara med och finansiera en återuppbyggnad av Kiruna. Kommunledningen ansåg att det inte behövdes.
De ordnade en tävling istället (det är sant 😦)och trodde att problemet var löst när några byggbolag anmälde intresse, trots att det fortfarande saknades finansiärer (Det är också sant 😭)
Kommunledningen var väldigt kaxiga och sa att ”Gunnar Selberg trodde inte vi skulle fixa det men tji fick han” Jag sa då att: ”Det räcker inte med att anmäla sig till Vasaloppet, det är när msn går i mål man kan brösta upp sig”. Nu ligger de i en snödriva vid Mångsbodarna och kippar eftet andan, snöret vid Risberg är redan draget.
Det är trist att det är viktigare att avfärda ett förslag från en politisk motståndare än att välja det som är bäst för Kirunaborna.

http://www.kuriren.nu/nyheter/upphandlingen-om-skjutbanan-misslyckades-nm4455790.aspx

 

[Från Gunnar Selbergs blogg på NorrbottensKuriren]