Kommunstyrelsemöte

kalixforsEn viktig fråga som togs upp på dagens Kommunstyrelsemöte var gamla Kalixforsbron.  Trafikverket vill inte ha ansvar för den och tänker sista december skicka in en ansökan om att riva den.  Det vore en katastrof för de 40-tal fastboende på Gällivaresidan av älven.  Kiruna-Centern fick gehör för ett yrkande att Kiruna kommun ber Trafikverket avvakta sex månader med rivningsansökan.  Fram till dess måste Trafikverket, Gällivare kommun och Kiruna kommun kunna komma överens om ansvar och betalning av brons drift.

En annan fråga på dagens möte var Markanvisningsavtal för kvarter kring nya Stadshuset.  Kiruna-Centern avstod att rösta i frågan eftersom vi fick avtalen vid sittande bord och inte hann läsa igenom dem ordentligt.  Dock vill vi ej fördröja kommunledningens arbete med nya centrum och avstod därför att yrka på en minoritetsåterremiss.
Man kan dock konstatera att avtalen ej på något sätt är bindande för de som vill bygga.  Finner byggbolagen att de ej tjänar på att bygga kan de dra sig ur när som helst.