Kommunstyrelsemöte

rps20161107_192744_942

Lite information från dagens Kommunstyrelsemöte.

  • Kommunstyrelsen beslutade att överlämna detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1 till Kommunfullmäktige för antagande den 28 november.  Kiruna-Centern yrkade på återremiss eftersom vi anser att man måste säkerställa att alla berörda får rimliga villkor för sin flytt, som vi skrivit om tidigare.
  • Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut detaljplan för Ahos park på samråd. Trots att HSB inte längre vill bygga där.  Trots det massiva motstånd som finns från kringboende.
    Kiruna-Centern tycker att det finns mycket mer lämpliga områden att bebygga.
  • Kommunstyrelsen beslutade om Markanvisning för Kvarter 1 i nya centrum.  KBAB ska bygga där.  Frågan är om någon annan än kommunen vill bygga i nya centrum.  Det är anmärkningsvärt att Kommunen kommer att bekosta sanering av marken.  Att sanering behövs är inte så konstigt när man valt att placera nya centrum på ett gammalt industriområde.  Vad kommer det att kosta?