Kommunfullmäktige

IMG_20170529_100914357_HDR

Sista fullmäktigemötet före sommaren avhölls idag.  Några ämnen som togs upp nedan.

Kommunchefen informerade om stadsomvandlingen.  Att alla tidsplaner har havererat är nu fullständigt klart.  Ingen, förutom Kommunen, vill bygga i Nya centrum.  Hela Kommunens koncept för stadsomvandlingen, att externa investerare ska bygga, fungerar inte.  Ingen investerare ser att de kan räkna hem ett bygge.  Inga hyresgäster finns för de hyror som krävs.

Gunnar Selberg, Kiruna-Centern, ställde en fråga om E10 som besvarades av Niklas Siren.  Näringsdepartementet har beordrat Trafikverket att spara in på nya E10.  Inga gång och cykelvägar, kortade broar, fulare broar, större vägbankar, m.m.  Inte nog med att E10 förstör vårt friluftsområde, nu ska den designas så illa som möjligt, för att spara några procent på byggkostnaden.  Vi fick se ett brev som Kommunen skrivit till departementet som kritiserar besparingarna.  Bra gjort, även om Kiruna-Centern helst sett skarpare formuleringar.  Vi får se vad departementet svarar.

Kiruna-Centern ställde även en fråga om Regionala kollektivtrafik myndigheten (RKM), som numera sköter färdtjänst och sjukresor.  Enligt uppgift i länspressen (Piteå-Tidningen 23 maj) saknar ett taxibolag från Luleå som anlitats F-skattsedel.  Vi utlovades svar på nästa möte eftersom saken behövde ”utredas”, trots att frågor bör besvaras på samma möte enligt Fullmäktiges arbetsordning.  Kiruna-Centern har hela tiden kritiserat att Kommunen helt släppt kontrollen över färdtjänsten genom att överlåta det på RKM.