Samsyn mellan Kiruna kommun och LKAB

I ett pressmeddelande skriver parterna om en nystart i samarbetet kring stadsomvandlingen.  Kommunalrådet Gunnar Selberg skriver på Facebook att

Nu kommer det att börja hända saker. Mycket värdefullt att vi nu nått en samsyn om VAD SOM GÄLLER.
LKAB ska ges möjlighet att bryta malmen utan ständiga avbrott och konflikter.
Kiruna kommun ska bli ett samhälle i tillväxt, där människor trivs och dit folk vill flytta. Bland annat med hjälp av ett brett utbud av högre utblidningar och ett ännu starkare föreningsliv.
Stort tack till vår Landshövding, Bjorn O. Nilsson. Utan dig vette katten om vi hade fått ihop det…

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående NSDs helsidor 21 och 22 april 2020]

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

En journalist är alltid fri att rapporterar om händelser i samhället utifrån egen värdering och bedömning och så ska det vara. Oftast blir det centrala i rapporteringen ungefär det man själv tycker är det viktiga men dock inte alltid. De senaste artiklarna i NSD om ”konflikten” mellan kommunen och LKAB är exempel på när det inte stämmer mellan vad tidningen skriver och vad jag själv tycker borde vara intressant för Kirunaborna.

NSD:s rapportering har upprepat samma saker som man skrivit många gånger tidigare; -kommunen håller inne detaljplaner och LKAB hotar med att dra ner på produktionen.

Jag tycker att den rapporteringen/beskrivningen ger en felaktig, eller åtminstone en onyanserad bild av situationen. Framför allt missar NSD att uppdatera läsarna på vad som hänt den senaste tiden.

Min bild av situationen och det som hänt på senare tid är:

– Kommunledningen i Kiruna vill skapa bästa möjliga förutsättningar för LKAB att komma åt malmen under vår stad.

– Vi känner samtidigt ett mycket stort ansvar och skyldighet mot Kirunaborna att säkerställa att Kiruna som samhälle överlever den enorma omvälvning som stadsomvandlingen innebär.

– Det finns en stor risk att de som tvingas flytta från hus och hem också lämnar kommunen, de kanske har gått i pension och barn och barnbarn bor kanske söderut.

– Kommunledningen har därför velat skriva ett nytt avtal med LKAB som säkerställer att Kiruna som samhälle klarar omvandlingen utan att tappa befolkning.

– En befolkningsminskning skulle ge ökade kostnader för Kirunaborna som därmed skulle tvingas betala för att staten ska ta miljardvinsterna härifrån.

– Vi är beredda att låta staten/LKAB riva vår stad men vi kan inte ta risken att detta medför att Kiruna tappar sin befolkning vilket skulle riskera Kirunas existens. Vi vill därför vara överens med LKAB om att; om befolkningen tenderar att minska pga. stadsomvandlingen ska vi tillsammans avsätta nödvändiga resurser så att vi eliminerar den risken och Kiruna istället blir ett ännu mer attraktivt samhälle i tillväxt.

Kirunas kommunledning har accepterat en skrivning som Landshövdingen sammanställt efter ett antal möten/förhandlingar mellan kommunen och LKAB. Om LKAB också accepterar Landshövdingens skrivning så kommer jag omedelbart att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte för att hantera frågor kring stadsomvandlingen.

Det är alltså inte kommunen som bromsar upp processen kring stadsomvandlingen, nu väntar vi på LKAB och dess ägare staten…

Vad är viktigt för Kirunas utveckling?

Centerpartiets Gunnar Selberg tog en kopp kaffe med Tommy Lahti som varit mycket engagerad i utvecklingarbetet i Kiruna under 20 år.

Det är intressant att höra Tommys tankar och vi är de första att hålla med. Till exempel är sjukvården en av våra ödesfrågor, vi kommer att göra allt vi kan för att Kirunaborna ska ha en fullgod sjukvård. Om inte regionen ger oss den vård vi behöver så kommer vi att arbeta för att Kiruna kommun gör som Gotland och bildar ett eget landsting. För i det här läget måste vi verkligen undersöka alla alternativ för att säkra sjukvården i vårt stad.

PS. Intressant kuriosa att både Tommy och Gunnar är gamla socialdemokrater:) Kom ihåg att i kommunvalet så är det Kirunas utveckling som gäller oavsett vad man röstar på i Riksdagsvalet…

Sprängsten

rps20151023_193505

På Konstakademin i Stockholm visas en intressant utställning fram till 29 oktober.  Sprängsten.  Jenny Nordmark från Kalix ställer ut fem kubikmeter gråberg bland de klassiska antika skulpturerna.  Fem kubikmeter gråberg är vad gruvorna i Sverige producerar varje år, per invånare i Sverige.  Så varje Stockholmare kan nu se mängden av industriavfall de producerar varje år.  År efter år.  Fem kubikmeter.  Utan att behöva ta problemen med gruvbrytning.  Som att tvingas flytta från sitt hem.

rps20151023_193321_906

Man kan bara hoppas att grannarna på Helgelandsholmen besöker utställningen och betraktar sina fem kubikmeter gråberg per år.

rps20151023_193352

Varför ska Malmfälten offra sig för resten av Sverige utan att få någonting tillbaks?

Förutom Sprängsten.

sprste