KirunaTidningens haveri

På ledarpkirunatidningen2016-08lats i senaste KirunaTidningen angrips Gunnar Selberg.   Jag tänker inte här bemöta ledarens innehåll i detalj.  Den är full av osakligheter och smutskastning.  Vad jag reagerar på är att ledaren så starkt angriper ett kommunalt parti och dess partiledare.  Att ledare i tidningar är politiska är ju vanligt, men KirunaTidningen säger sig vara ”oberoende lokalpatriotisk”.  Det är svårt att se att man kan kalla sig ”oberoende” när man satt i system att kritisera Kiruna-Centern i allmänhet och Gunnar Selberg i synnerhet.

Det här är dessutom något man gjort sedan senaste valet. Jag bifogar tre exempel på ledare skrivna av Lars Lindberg och Kjell Törme.
Det sparas inte på personangrepp: ”Gunnar Selberg … gnäller … osakligheter … sprider tvivel och misstro.  Maktgalen. ”

 

Kirunatidningen-10-1015-LedareFöre jul gick Kjell Törme på ledarplats till angrepp på Kiruna-Centern och Gunnar Selberg. I sak handlade det om Kommunchefens offentliga kritik av ett politiskt parti, vilket vi skrivit om tidigare.  Var och en kan läsa detta och KirunaTidningens ledare och avgöra om ledaren har fog för sin kritik.  Vad Törme ej verkade inse är att om Kommunchefen skrev sitt Facebook-inlägg som ansvarig utgivare så begick han ett lagbrott.  En kommunal tjänsteman får inte ta ställning för eller emot politiska partier under tjänsteutövning.

 

 

 

Nästa exempel är ledaren i sista numret av Kirunatidningen före valet som är en  vinklad och elak politisk inlaga, där sittande Kommunalråd beskrivs väldigt positivt, samtidigt som personangreppen på Gunnar Selberg haglar.   Man kan dock konstatera att när sakargument tryter så tar man till personangrepp.  Något som Ledarskribenterna på KirunaTidningen verkar tycka om.

 

Jag funderar allvarligt på att säga upp min prenumeration efter dessa bottennapp på ledarplats.  Synd, eftersom det är en utmärkt tidning om Kiruna, men Ledarna har på sistone blivit allt mer politiserade. Det är en sak att skriva lokalpatriotiskt, men en helt annan sak att stödja respektive angripa kommunala partier.

Kommunchefens utbrott

Inlägg på den här sidan publiceras automatiskt även på Kiruna-Centerns Facebook och Twitter.  Förra helgens inlägg om Kiruna information satte igång kommentarer på Facebook  på lördagen.  En kommentar var från Kommunchefen.  Se bilden nedan.

Kommunchef-FB-2015-11-08

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en kommunal tjänsteman offentligt kritiserar folkvalda politiker.  Det är dessutom den högst uppsatte kommunala tjänstemannen.  Visserligen omfattas alla svenskar av yttrandefriheten, men man kan starkt ifrågasätta att en tjänsteman gör uttalanden av detta slag som direkt berör hans arbetsuppgifter och maktposition.

Saklighet och opartiskhet är två grundläggande principer för svensk stadsförvaltning.  I Regeringsformen (1 kap., 9 §) står det att
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 
Även om uttalandet ovan ej skett i Kommunens verksamhet kan man starkt ifrågasätta att Kommunchefen kan förhålla sig saklig och opartisk i sitt arbete om han uttrycker sådana åsikter på fritiden.

Propaganda

Kommunen skickar ut tidningen Kiruna information till alla hushåll i Kommunen.  Att Kirunaborna informeras om vad som händer i Kommunen är bra, men eftersom tidningen finansieras med våra skattepengar borde den vara neutral och saklig.   Tyvärr är mycket i tidningen sköDSCN6373nmålning och propaganda.  Efter att ha läst senast nummret kan man tro att Kiruna är landets bäst skötta kommun, helt utan några som helst problem, små eller stora.  Verkligheten är att Kiruna har stora ekonomiska problem, en nedmonterad sjukvård, bostadsbrist, m.m.

Ett exempel är en helsida om Kommunkontakten.  Ett system som ska ersätta Medborgarförslag, en möjlighet för Kirunaborna att lämna förslag till politikerna.  Oppositionen har varit starkt kritisk till denna förändring.   Det fanns praktiska brister med Medborgarförslag, men alternativa lösningar presenterades av oppositionen som skulle behålla den politiska granskningen.

Inget av detta nämns dock i artikeln.  Kommunalrådet interjuvas och man får intrycket av att Kommunkontakten är en fantastisk uppfinning.  Att nästan hälften av de valda politikerna var starkt emot förslaget framgår ej.

Att på detta sätt bedriva politisk propaganda med skattemedel är ohederligt och odemokratiskt.