KirunaTidningen hyllar makten

KirunaTidningen-7-2017

KirunaTidningen3-7-2017

Senaste KirunaTidningen visar återigen att den absolut inte är ”oberoende”.   Chefredaktören Kjell Törmä konstaterar i en ledare att många Kirunabor är pessimistiska vad gäller stadsomvandlingen.  Vad beror det på?  Enligt honom är felet att NSD publicerar kritiska artiklar och (såklart) att Gunnar Selberg är kritisk.  Felet är alltså att press och oppositionspolitiker framför kritik mot stadsomvandlingen.  Jag som trodde att det är uppgiften för press och opposition: Att granska och kritisera makten.

KirunaTidningens ledare, som konsekvent hyllar den styrande makten, skulle passa bättre i en tidskrift i Nordkorea.

Sedan innehåller ledaren även flera faktafel.  Törmä påstår att författaren Lars Wilderäng ej besökt Kiruna.  En snabb titt i hans blogg visar att han var upp på Kebnekaise i somras.  I samband med det skrev han sitt inlägg om stadsflytten, med bilder från Kiruna, som vi tidigare skrivit om.  Jag håller det för högst troligt att han besökt Kiruna i samband med det.  Törmä påstår även att Wilderäng ej har någon kunskap om vad som händer i Kiruna.  Jag skulle snarare påstå att han har bättre kunskap än de flesta.  Hans blogg handlar till stor del om fastighetspriser, byggkostnader, hyror, m.m.  Ämnen som är högst relevanta för stadsomvandlingen och som författaren har stor kunskap om.

KirunaTidningen kör åter igen i diket

KirunaTidningen kallar sig ”Oberoende Lokalpatriotisk”, men är allt annat än Oberoende.  Tidningen har, som vi skrivit om tidigare, på ledarplats ett flertal gånger kritiserat Kiruna-Centern i allmänhet och partiledaren Gunnar Selberg i synnerhet.  Samtidigt som man berömt sittande kommunledning.

kirunatidningen-1-2017
Kirunatidningen Nr. 1, 2017

Nu har man kanske insett att det ser illa ut att en påstått Oberoende tidning ensidigt kritiserar bara ett politiskt parti.  Vad gör man då i årets första nummer?  Jo, man flyttar kritiken till en artikel i tidningen istället.  Författare är Lars Lindberg, en av de ledarskribenter som tidigare öst galla över Kiruna-Centern.  Den som interjuvas är Tony Järlström, tidigare VD på kommunala bolaget Progressum.  Samma Järlström och Progressum som innan förra valet spenderade Kirunabornas skattepengar på att annonsera om att Kirunaborna inte skulle rösta på Kiruna-Centern.

Det talas i artikeln om ”lokala politiker som gör allt för att sätta käppar i hjulen på utvecklingen och som bara förstör och säger nej utan att komma med egna förslag”. En helt felaktig bild av Kiruna-Centern som alltid lägger fram våra egna alternativa förslag när vi kritiserar Kommunledningen, både i talarstolen och i annonser.  Det är bara att titta igenom politiska protokoll och Annonsbladet (eller bläddra lite på vår hemsida).

Järlström fortsätter med att påstå att ”Den så kallade oppositionen har … gjort att investerare skrämts bort”.  Det skulle alltså vara oppositionens fel att stadsomvandlingen håller på att haverera!?!

Man får även veta anledningen till att Kiruna ligger nästan sist i rankingen över företagsvänliga kommuner: Företagarna fyller i enkäter fel när de är kritiska!

Så artikeln har alltså rett ut att orsaken till problemen med stadsomvandlingen är Kiruna-Centerns fel, och att kommunen inte är företagsvänlig är företagarnas fel!
Tala om brist på självkritik hos kommunledningens påhejare.  Allt är någon annans fel.  Helst någon som är oskyldig och ej har makt att påverka problemen.

Man kan bara konstatera att ”Oberoende” KirunaTidningen återigen kört rejält i diket när man publicerar en artikel som ensidigt förtalar Kiruna-Centern.  Om en sådan artikel trots allt ska publiceras låter en normal tidning även den angripna parten komma till tals.  Det hör till grundläggande journalistisk hederlighet.  Något som uppenbarligen är en bristvara hos vissa av tidningens skribenter.

KirunaTidningens haveri

På ledarpkirunatidningen2016-08lats i senaste KirunaTidningen angrips Gunnar Selberg.   Jag tänker inte här bemöta ledarens innehåll i detalj.  Den är full av osakligheter och smutskastning.  Vad jag reagerar på är att ledaren så starkt angriper ett kommunalt parti och dess partiledare.  Att ledare i tidningar är politiska är ju vanligt, men KirunaTidningen säger sig vara ”oberoende lokalpatriotisk”.  Det är svårt att se att man kan kalla sig ”oberoende” när man satt i system att kritisera Kiruna-Centern i allmänhet och Gunnar Selberg i synnerhet.

Det här är dessutom något man gjort sedan senaste valet. Jag bifogar tre exempel på ledare skrivna av Lars Lindberg och Kjell Törme.
Det sparas inte på personangrepp: ”Gunnar Selberg … gnäller … osakligheter … sprider tvivel och misstro.  Maktgalen. ”

 

Kirunatidningen-10-1015-LedareFöre jul gick Kjell Törme på ledarplats till angrepp på Kiruna-Centern och Gunnar Selberg. I sak handlade det om Kommunchefens offentliga kritik av ett politiskt parti, vilket vi skrivit om tidigare.  Var och en kan läsa detta och KirunaTidningens ledare och avgöra om ledaren har fog för sin kritik.  Vad Törme ej verkade inse är att om Kommunchefen skrev sitt Facebook-inlägg som ansvarig utgivare så begick han ett lagbrott.  En kommunal tjänsteman får inte ta ställning för eller emot politiska partier under tjänsteutövning.

 

 

 

Nästa exempel är ledaren i sista numret av Kirunatidningen före valet som är en  vinklad och elak politisk inlaga, där sittande Kommunalråd beskrivs väldigt positivt, samtidigt som personangreppen på Gunnar Selberg haglar.   Man kan dock konstatera att när sakargument tryter så tar man till personangrepp.  Något som Ledarskribenterna på KirunaTidningen verkar tycka om.

 

Jag funderar allvarligt på att säga upp min prenumeration efter dessa bottennapp på ledarplats.  Synd, eftersom det är en utmärkt tidning om Kiruna, men Ledarna har på sistone blivit allt mer politiserade. Det är en sak att skriva lokalpatriotiskt, men en helt annan sak att stödja respektive angripa kommunala partier.