Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående NSDs helsidor 21 och 22 april 2020]

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

En journalist är alltid fri att rapporterar om händelser i samhället utifrån egen värdering och bedömning och så ska det vara. Oftast blir det centrala i rapporteringen ungefär det man själv tycker är det viktiga men dock inte alltid. De senaste artiklarna i NSD om ”konflikten” mellan kommunen och LKAB är exempel på när det inte stämmer mellan vad tidningen skriver och vad jag själv tycker borde vara intressant för Kirunaborna.

NSD:s rapportering har upprepat samma saker som man skrivit många gånger tidigare; -kommunen håller inne detaljplaner och LKAB hotar med att dra ner på produktionen.

Jag tycker att den rapporteringen/beskrivningen ger en felaktig, eller åtminstone en onyanserad bild av situationen. Framför allt missar NSD att uppdatera läsarna på vad som hänt den senaste tiden.

Min bild av situationen och det som hänt på senare tid är:

– Kommunledningen i Kiruna vill skapa bästa möjliga förutsättningar för LKAB att komma åt malmen under vår stad.

– Vi känner samtidigt ett mycket stort ansvar och skyldighet mot Kirunaborna att säkerställa att Kiruna som samhälle överlever den enorma omvälvning som stadsomvandlingen innebär.

– Det finns en stor risk att de som tvingas flytta från hus och hem också lämnar kommunen, de kanske har gått i pension och barn och barnbarn bor kanske söderut.

– Kommunledningen har därför velat skriva ett nytt avtal med LKAB som säkerställer att Kiruna som samhälle klarar omvandlingen utan att tappa befolkning.

– En befolkningsminskning skulle ge ökade kostnader för Kirunaborna som därmed skulle tvingas betala för att staten ska ta miljardvinsterna härifrån.

– Vi är beredda att låta staten/LKAB riva vår stad men vi kan inte ta risken att detta medför att Kiruna tappar sin befolkning vilket skulle riskera Kirunas existens. Vi vill därför vara överens med LKAB om att; om befolkningen tenderar att minska pga. stadsomvandlingen ska vi tillsammans avsätta nödvändiga resurser så att vi eliminerar den risken och Kiruna istället blir ett ännu mer attraktivt samhälle i tillväxt.

Kirunas kommunledning har accepterat en skrivning som Landshövdingen sammanställt efter ett antal möten/förhandlingar mellan kommunen och LKAB. Om LKAB också accepterar Landshövdingens skrivning så kommer jag omedelbart att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte för att hantera frågor kring stadsomvandlingen.

Det är alltså inte kommunen som bromsar upp processen kring stadsomvandlingen, nu väntar vi på LKAB och dess ägare staten…

Vad är viktigt för Kirunas utveckling?

Centerpartiets Gunnar Selberg tog en kopp kaffe med Tommy Lahti som varit mycket engagerad i utvecklingarbetet i Kiruna under 20 år.

Det är intressant att höra Tommys tankar och vi är de första att hålla med. Till exempel är sjukvården en av våra ödesfrågor, vi kommer att göra allt vi kan för att Kirunaborna ska ha en fullgod sjukvård. Om inte regionen ger oss den vård vi behöver så kommer vi att arbeta för att Kiruna kommun gör som Gotland och bildar ett eget landsting. För i det här läget måste vi verkligen undersöka alla alternativ för att säkra sjukvården i vårt stad.

PS. Intressant kuriosa att både Tommy och Gunnar är gamla socialdemokrater:) Kom ihåg att i kommunvalet så är det Kirunas utveckling som gäller oavsett vad man röstar på i Riksdagsvalet…

GP3 avtalet antaget

Idag antogs Kiruna kommuns avtal med LKAB angående Gruvstadspark 3 (GP3).  Ytterligare ett steg i att vår stad skänks bort till LKAB utan garantier för att Kirunaborna inte ska behöva betala stadsomvandlingen.

Detta skedde vid ett extrainkallat kommunfullmäktige med avtalet som enda punkt på dagordningen.  Ingen i minoriteten förstår varför det är så bråttom. Områdena avtalet handlar om kommer ej att påverkas av gruvbrytningen på många år.  Varför behandlades inte avtalet på ordinarie möten i september?  Eller ännu hellre efter valet. Då kan Kirunaborna också framföra sina åsikter i valet.

Kiruna-Centern yrkade på ett antal ändringar i avtalet, som vi gjort för de tidigare GP-avtalen, men röstades ner av majoriteten (S, M, V, SL, Fi).  Ändringarna var

  • att i avtalet under punkten 4.6 Innan ny detaljplan antas ska LKAB ha påbörjat förvärv av fastigheterna ersätts med:
    ”Innan ny detaljplan antas ska parterna vara överens om ett ramavtal som reglerar ersättning till enskilda fastighetsägare, hyresgäster och övriga sakägare. Detta ramavtal säkerställer att alla drabbade har något att tillämpa om man inte är nöjd med en egen uppgörelse med LKAB.”
  • att i avtalet under punkten 11.1 stryks 350 miljonerna
  • att i avtalet under punkten 11.2 ska minst 70 miljoner finnas tillgängligt
  • att i avtalet under punkten 11.3 Begäran om utbetalning ersätts med: ”LKAB ska stå för samtliga oförutsedda kostnader inom området.”
  • att i avtalet under punkten 9.1 görs ett tillägg:
    ”Detta belopp skall uppjusteras med ett lokalt tillägg (Kirunatillägget) om byggkostnaderna lokalt stiger mer än det ovan nämnda indexet, på grund av många stora byggprojekt som löper samtidigt.”
  • att arbeta in i avtalet: ”Parterna är överens om att minerallagens ersättningsprinciper, 1,5 promille av malmvärdet till markägaren, skall tillämpas när och om marken säljs till LKAB.”

Det är ett återkommande odemokratiskt beteende att (S) driver igenom viktiga avtal strax innan val.  Sommaren innan förra valet antogs GP2 avtalet.  Är man rädd för vad väljarna ska säga på valdagen?