Kommunstyrelsemöte

Lite information om skolfrågor från dagens Kommunstyrelsemöte.

  • Den nya gymnasieskolan i Kiruna togs upp.  En behovsinventering har gjorts.  Skolan planeras bli avsevärt mindre än nuvarande skola och dimensioneras för 900 elever.  Vi ifrågasatte hur utrymmesbehoven beräknats eftersom behovsinventeringen saknade mycket fakta och siffror.
  • Även en ny grundskola planeras i nya centrum.  Kiruna-Centern ifrågasätter behovet av en ny grundskola.  Ingen grundskola påverkas i nuläget av gruvbrytningen.
  • Kiruna-Centern tycker inte om så stora skolor som planeras i nya centrum.  Enligt oss bedrivs undervisning bäst och effektivast i mindre enheter.

Gå ur Lapplands gymnasium!

NSD har förra veckan skrivit om oegentligheter på Hjalmar Lundbohmsskolan.  Mutor, försvunna dokument, felaktiga upphandlingar, m.m. och det kanske kommer fram mer senare.

hj

Men även om vi politiker i Kiruna vill göra ändringar i vår gymnasieskola, så kan vi inte det! Sedan 2010 är gymnasieskolan en del av Lapplands gymnasium, som i sin tur styrs av Lapplands kommunalförbund; en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.  Dåvarande majoritet, med S i ledning, gav bort vår kontroll över gymnasieskolan!  Numera fattas beslut i en gymnasienämnd, där representanter från Kiruna bara har en fjärdedel av rösterna.

Att Kirunaborna inte kan bestämma över sin egen gymnasieskola är oacceptabelt.  Den är en viktig del av vår Kommun, livsviktig för våra ungdomar, och en stor del av våra skattepengar går till den.

En effekt av att vi inte kan styra vår egen skola är att vi inte kan starta nya utbildningar, eller lägga ner utbildningar, som vi vill.  Vi bestämmer alltså inte vilka program som ska finnas på Hjalmar Lundbohmsskolan! Ett exempel är när vi föreslog att en Rörmokarutbildning skulle startas i Kiruna för några år sedan.  Men det gick inte, för en sådan utbildning fanns redan i Malmberget.

Givetvis ska vi sammarbeta med andra kommuner vad gäller gymnasieutbildningar, men det kan göras utan att vi ger bort kontrollen över vår gymnasieskola.  Samarbete har fungerat bra tidigare och kan göra det i framtiden.

För Kiruna-Centern är gymnasieskolan oerhört viktig. För oss är det därför oacceptabelt att utveckling av vårt gymnasium ska kunna bromsas av andra kommuner. Dessutom tror vi mer på småskalig och lokalt förankrad verksamhet där risken för missförhållanden minskar. Därför vill Kiruna-Centern att Kiruna snarast möjligt går ur Lapplands gymnasium!

Kommunfullmäktige

rps20160411_202741_533
Några punkter från dagens kommunfullmäktige:

  • Revisionsberättelsen debatterades ganska länge. Revisorerna yttrade kritik bl.a. för att pengar som ”lånas” från stadsomvandlingspengarna ej kan betalas tillbaks på tre år som är kommunledningens mål.  Kiruna-Centern efterlyste även, som tidigare, en tydlig separatbudget för stadsomvandlingen, och uppföljning av den budgeten.
  • Fullmäktige beslutade om 9 miljoner kronor till en ny servicebyggnad på Matojärvi.  En välbehövlig investering eftersom det befintliga huset är fallfärdigt och mögelskadat.  Vi fick igenom ett tilläggsyrkande att nybyggnationen ska genomföras i nära dialog med föreningarna, och att det ska tillses att daglig verksamhet och arrangemang kan bedrivas under byggtiden, så långt det är möjligt.
  • Vid förra fullmäktige ställde jag en interpellation om Kiruna avfallsanläggning till Kommunledningen, och en fråga till detta fullmäktige.  Läs mer här.
    Kontentan är att flytten av avfallsanläggningen beror på stadsomvandlingen och att Kirunaborna ska betala flytten via höjda avfallstaxor.  Detta trots att Kommunledningen hävdar att Kirunaborna inte ska drabbas av stadsomvandlingens kostnader.

Nästa fullmäktige den 30 maj.