Kiruna kommuns ekonomi är i fritt fall

Från Gunnar Selbergs Facebooksida:

Kiruna kommuns ekonomi är i fritt fall. Ladorna är inte bara tomma, taket är på väg att rasa in.
Besvärligast har skolan, där läget är följande:
Kultur och utbildningsnämnden ska spara ytterligare 30 miljoner EFTER det att de har föreslagit att man ska dra in mjölken och det mjuka brödet på skolorna. 30 miljoner saknas alltså.
Samtidigt föreslår s, v, fi och några till att man ska lägga ut ytterligare 750.000 kronor på en familjecentral. Vart sak man ta dessa pengar ifrån? Maten på äldreboendena, plogning av vägar, storleken på barngrupperna på förskolorna? Det fungerar inte att betala med Monopolpengar, någonstans måste pengarna tas. Dessa projekt låter alltid jättebra när de beskrivs men ganska snart brukar förklaringarna komma om varför det inte blev som man hade tänkt, varför de som verkligen behöver hjälp inte får det osv.
Dessutom tappar Kiruna befolkning, det kan bli över 200 personer 2018. Förklaringen ligger troligtvis i de som nu blivit inlösta och tagit pengarna och nu flyttar.